שיעורים נפרדים משנים שונות על
- מי היו מרדכי ואסתר? למה מרדכי לא השתחווה להמן ולה אסתר לא אמרה למלך את עמה ומולדתה?
- "משנכנס אדר מרבים בשמחה",
- פורים כחג נצחיות האומה,
- קדושת יום פורים,
- "פור הוא הגורל", התגלות ה' דרך אקראיות,
- "עד דלא ידע" וביטול מדרגות ביום פורים,
- הסוד מאחרי תאריכי קריאת המגילה,
- פורים ותאתטרון,
- גילוי סוד מביא גאולה לעולם,
- פורים ועמלק.
וידאו ואודיו.

י"ז באדר תשפ"ג, ערוץ טוב, 15 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 5MB).

שיעורים נפרדים בביה"כ "בית יהודה", י-ם:

שיעור א', ה' באדר תשע"ז, 29 דקות (MP3, 10MB).

שיעור ב', י' באדר תש"פ, 21 דקות (MP3, 8MB).

1 דק', אדר ב' תשע"ו. וידאו, אודיו (MP3, 1MB).

ברית עולם - המרכז העולמי לבני נח. שיעורים נפרדים:

שיעור א' - מבט אוניברסלי על חג הפורים, אדר א' תשע"ד, 5 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור ב' - אדר א' תשע"ד, 4 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיחה ג' - פורים והשפעת ישראל על העמים, אדר תשע"ח, 4 דקות (אודיו).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', י"א באדר ב' תשס"ה, מכון מאיר, 49 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ב', תשס"ה, טכניון, 51 דקות (MP3, 18MB).

שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר. אדר ב' תשע"א, 8 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 3MB).

מכון מאיר, י"ב באדר תשס"ט, 53 דק'. וידאו ואודיו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - למה שותים בפורים?, ג' באדר תשס"ז, 1 דק' (וידאו ואודיו).

שיעור ב' - העולם הוא מסכה, ב' באדר ב' תשס"ח, 1 דק' (וידאו ואודיו).

שיעור ג' - מגילת אסתר והפרשיות על עמלק בתורה, פורים תשע"ה, 1 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

אדר א' תש"ס, 46 דקות (MP3, 5MB). אודיו.

אודיו, ח' באדר ב' תשע"ו, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 25 דקות (MP3, 9MB).

אדר א' תש"ס, 62 דקות (MP3, 7MB). אודיו.

אודיו, 59 דקות, מכון מאיר (MP3, 21MB, הועבר מקלטת).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ג' באדר תש"פ, 21 דקות. אודיו (MP3, 8MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', טכניון, 39 דקות (MP3, 14MB).

שיעור ב' - בסוד המגילה, 44 דקות (MP3, 16MB).

שיעור ג', אדר ב' תשע"ד, ,ביה"כ "בית יהודה" י-ם, 21 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 8MB).

שיעור ד' - בסוד המגילה, ח' באדר ב' תשע"ט, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 20 דקות (MP3, 7MB).

שיעור ה' - פורים וקדושה, ח' אדר ב' תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 16 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).