ג' בשבט תשפ"ג, אזכרתו של הרב צבי יהודה גרוסמן ז"ל, 37 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 13MB).

מכון מאיר, 46 דקות. אודיו (MP3, 16MB, הועבר מקלטת, חסר סוף ההקלטה).

מכון מאיר, י"ד בשבט תש"פ, 56 דקות. וידאו ואודיו.

י"ד בשבט תשע"ט, בית הרב קוק, י-ם, 13 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 5MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"ד בשבט תשע"ז. 31 דקות. אודיו (MP3, 11MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ג, 25 דקות (MP3, 9MB). אודיו.

אודיו, תשס"ב, 52 דקות (MP3, 19MB).

אודיו, תשס"א, 57 דקות (הועבר מקלטת, 20MB, MP3).

שיעורים נפרדים, מכון מאיר, וידאו:

תשס"ח, 77 דקות.

תשס"ט, 66 דקות.

תשע"ד, 41 דקות.

תשע"ה, 78 דקות.

תשע"ו, 39 דקות.

מכון מאיר, י"ג בשבט תשס"ז, 56 דקות. וידאו.

י"ב בשבט תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 21 דקות. אודיו (MP3, 5MB).