שיעורים נפרדים:
שיעור א', תשרי תשע"א, ראש יהודי, 75 דקות (MP3, 27MB).
שיעור ב', אלול תשע"ה, 2 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 65 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 23MB).
שיעור ב', 51 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).
שיעור ג', 20 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 7MB).

לצפות בשיעורים:
פרק א' - התיתכן תשובה?, אייר תשע"ו, 2 דקות.
פרק ב' - מפגש עם החיים, אייר תשע"ו, 2 דקות.
פרק ג' - שערוריית התשובה, אייר תשע"ו, 2 דקות.
פרק ד' - התנגדות עד הסוף, אייר תשע"ו, 3 דקות.

42 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (הועבר מקלטת, MP3, 15MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' 26 דקות, טכניון (MP3, 20MB).
שיעור ב', ח' בתשרי תשס"ו, 26 דקות, טכניון (MP3, 10MB).

מתוך סדרת השיעורים בביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ.
תפילה לפני צרה שלא תבוא, תפילה בתענית, כ"ז בסיון תש"פ, 19 דקות (7MB).
מעלת התפילה בתענית, ד' תמוז תש"פ, 24 דקות (9MB).
מעלת התפילה בתענית, י"א בתמוז תש"פ, 23 דקות (8MB).