אודיו, ב' בניסן תשס"א, 16 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 6MB).

טכניון. אודיו, 35 דקות (MP3, 13MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - קורבן הפסח של יצחק אבינו, כ״ג באדר תשס״ו, מכון מאיר, 6 דקות. מתוך שיעור.

שיעור ב' - הראי"ה קוק על קורבן פסח וברית מילה, כ"ב באדר תשע"ח, ביה"כ "בית יהודה", 28 דק' (אודיו).

שיעור ג' - חתם סופר על קורבן פסח בימינו, ה' בשבט תשפ"ג, ביה"כ "בית יהודה", 20 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 5MB).

כולל ישורון, תש"פ, 42 דקות. אודיו (MP3, 15MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - דרשת שבת הגדול דרך ZOOM, מוצאי יום ה', ח' בניסן תש"פ, 48 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 17MB).

שיעור ב' - שיחה עם חברי תנועת עזרא, ניסן תש"פ, 27 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 10MB).

ז' בניסן תשע"ח, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 21 דקות. אודיו (MP3, 8MB).

אדר תשע"ח, מכון מאיר, 51 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 18MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', ל' במרחשוון תשע"ד, מכון מאיר, 4 דקות (וידאו).

שיחה ב' - רצון ה', שיעור כזית (שיחה על שני נושאים נפרדים), ניסן תשע"ח, 6 דקות (אודיו).

טכניון, א' בניסן תשנ"ג, 10 דקות. אודיו (4MB, MP3, הועבר מקלטת).

שיחות נפרדות (אודיו):

שיחה א', ניסן תשע"ה, 9 דקות.

שיחה ב', ניסן תשע"ז, 7 דקות.

כ"ט באדר ב' תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 23 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 6MB).

בינ"כ "בית יהודה", י-ם, ניסן תשע"ה. 29 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 10MB).

אדר תשע"ה, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 18 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 7MB).

סדרת שיעורים בכולל "ארץ חמדה", ירושלים, תשע"ג.

שיעור 1, 68 דקות (MP3, 16MB).

שיעור 2, 24 דקות (MP3, 6MB).

שיעור 3, 49 דקות (MP3, 12MB).

ברית עולם - המרכז העולמי לבני נח.

שיעור א' - חירות וחג הפסח, אדר א' תשע"ד, 5 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור ב' - גלות, גאולה והמשמעות האוניברסלית של החג, אדר ב' תשע"ד, 5 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור ג' - חירות, ההגדה של פסח, ניסן תשע"ד, 6 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיחה ד' - ברכה לבני נח לכבוד פסח, ניסן תשפ"ב, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', אב תשע"ו, 63 דקות, מכללת הרצוג (וידאו). אודיו (MP3, 22MB).

שיעור ב' - בצקם של אבותינו, כ"ח באדר תשע"ז, 51 דקות, מכון מאיר (וידאו ואודיו).

שיעור ג', תשע"ח, כולל ישורון, 41 דקות (MP3, 15MB).

שיעור ד' - מצה וערב רב, ו' בניסן תש"פ, 54 דקות, שיעור ב-ZOOM (וידאו). אודיו (MP3, 19MB).

חיפה, תשע"ב, 46 דקות. אודיו (17MB, MP3).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"א, 17 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 6MB).

ראש יהודי, ניסן תש"ע, 85 דקות. אודיו (MP3, 20MB).

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", ב' בניסן באדר תש"ע, 28 דקות. וידאו ואודיו.

ז' באדר תשע"ג, מכון מאיר, 57 דקות. וידאו ואודיו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 27 דקות, טכניון (MP3, 10MB).

שיעור ב', 62 דקות (MP3, 22MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ג' בשבט תשע"ח. 22 דקות. אודיו (MP3, 8MB).

טכניון, בסביבות שנת תשנ"א. אודיו.

תשע"ב, 67 דקות. אודיו (MP3, 24MB).

טכניון, ח' בניסן תשס"ד. קבצי MP3. להוריד את השיעורים להאזנה:

שיעור 1 (48 דקות, 17MB).

שיעור 2 (42 דקות, 15MB).

מכון מאיר, תשע"א, 26 דקות (MP3, 10MB). אודיו.

כ"ד באדר תשפ"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 22 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 5MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם. שיעורים נפרדים:

שיעור א', כ"ט באדר ב' תשע"ו, 28 דקות (MP3, 10MB).

שיעור ב', ד' בניסן תשע"ז, 30 דקות (MP3, 11MB).

ב' בניסן תשפ"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 14 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 4MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ב באדר תשע"ח, 28 דקות. אודיו (MP3, 10MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"א בניסן תשע"ז, 29 דקות. אודיו (MP3, 10MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט, 10 דקות. אודיו (MP3, 2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט, 7 דקות. אודיו (MP3, 2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט, 10 דקות. אודיו (MP3, 2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט, 10 דקות. אודיו (MP3, 2MB).

מתוך "מאמרי הראי"ה". ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"א, 20 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 16MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט, 10 דקות. אודיו (MP3, 2MB).

כ"ד באדר תשפ"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 16 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 4MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', כ"ב באדר ב' תשע"ו, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 21 דקות (MP3, 8MB).

שיעור ב', ז' בניסן תשע"ו, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 24 דקות (MP3, 9MB).