שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשס"א, 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).
שיעור ב', תשס"ג, 52 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).
שיעור ג' - מהות השבת, אלול תש"ע, 54 דקות, מכון מאיר, אודיו ווידאו.

מתוך יום עיון בישיבה לצעירים בירושלים בבין הזמנים, כ"ג בתמוז תשס"ו, 50 דקות. לצפות או להוריד את השיעור להאזנה.

שיעורים נפרדים:
שיעור א', ז' בשבט תשע"ז, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 30 דקות (MP3, 11MB).
שיעור ב' - רמב"ם על מצוות קידוש החודש ומעלתה של ארץ ישראל, כ"ז בסיון תשע"ז, מכון אורה, 54 דקות (וידאו).

53 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

חיפה, תשע"ב, 47 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (17MB, MP3).

מרכז מחניים, תשס"ט. 87 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 31MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תש"ס, 59 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB). הקלטה אחרת של אותו שיעור.
שיעור ב', 24 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 12MB).

ז' בניסן תשע"ח, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 21 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 8MB).

לצפות בשיעור. אדר תשע"ח, מכון מאיר, 51 דקות.

להוריד את השיעור להאזנה, ב' בניסן תשס"א, 16 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 6MB).

שיעורים נפרדים:
שיעור א', ל' במרחשוון תשע"ד, מכון מאיר, 4 דקות (וידאו).
שיחה ב' - רצון ה', שיעור כזית (שיחה על שני נושאים נפרדים), ניסן תשע"ח, 6 דקות (אודיו).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם. שיעורים נפרדים:
שיעור א', כ"ט באדר ב' תשע"ו, 28 דקות (MP3, 10MB).
שיעור ב', ד' בניסן תשע"ז, 30 דקות (MP3, 11MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - על ההגדה של פסח, י"א בניסן תשנ"ד, 3 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).
שיעור ב' - השביעי של פסח, שירת הים, שמחה על מפלת אויבים, י"ח בניסן תשנ"ד, ערוץ-7, 4 דקות (MP3, 1MB).
שיעור ג', ניסן תשנ"ה, ערוץ-7, 4 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).
שיעור ד' - ארבעת הבנים: הבן החכם, ניסן תשע"ה, 3 דקות (וידאו).
שיעור ה' - דרשה קצרה על יציאת מצרים ואורך השעבוד, תש"ס, טכניון, 3 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).
שיעור ו' - מכירת חמץ, י"א בניסן תשס"ט, 1 דק' (וידאו ואודיו).
שיעור ז' - דברי הרב בתירגול הקרבת קורבן פסח, י' בניסן תשע"ו, י-ם, 2 דקות (וידאו).
שיעור ח' - ברכת הרב לפסח תשע"ו, י"ב בניסן תשע"ו, בית הרב, 1 דק' (וידאו).
שיעור ט' - ארבעת הבנים, ניסן תשע"ט, ראיון עם הרב ב"רדיו חברתי", 10 דקות (MP3, 4MB).

שיחות נפרדות (אודיו):
שיחה א', ניסן תשע"ה, 9 דקות.
שיחה ב', ניסן תשע"ז, 7 דקות.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, אדר תשע"ה. 18 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה (MP3, 7MB).

סדרת שיעורים בכולל "ארץ חמדה", ירושלים, תשע"ג.
שיעור 1, 68 דקות (MP3, 16MB).
שיעור 2, 24 דקות (MP3, 6MB).
שיעור 3, 49 דקות (MP3, 12MB).

ברית עולם - המרכז העולמי לבני נח. לצפות בשיעורים:
שיעור א' - חירות וחג הפסח, אדר א' תשע"ד, 5 דקות.
שיעור ב' - גלות, גאולה והמשמעות האוניברסלית של החג, אדר ב' תשע"ד, 5 דקות.
שיעור ג' - חירות, ההגדה של פסח, ניסן תשע"ד, 6 דקות.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', אב תשע"ו, 63 דקות, מכללת הרצוג (וידאו).
שיעור ב' - בצקם של אבותינו, כ"ח באדר תשע"ז, 51 דקות, מכון מאיר (וידאו ואודיו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 58 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שיעור ב', 53 דקות (MP3, 19MB).
שיעור ג', תשנ"ט, 125 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 44MB).
שיעור ד' - גאולת הדיבור הא-לוהי, תשס"א, 50 דקות (MP3, 15MB).
שיעור ה' - ההגדה למה, כ"ב באדר תשס"ו, 58 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ו', ד' בניסן תשס"ח, 52 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ז', תשס"ט, 90 דקות, מרכז מחניים (MP3, 33MB).
שיעור ח', ניסן תשע"א, 76 דקות, ראש יהודי (MP3, 27MB).
שיעור ט' - הכל סובב סביב הפה, כ"ג באדר ב' תשע"א, 59 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור י', תשע"ב, 56 דקות (MP3, 20MB).
שיעור י"א, כ"ד בטבת תשע"ג, 26 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור י"ב, כ"ז באדר תשע"ב. 55 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור י"ג, כ"ד בטבת תשע"ג, 26 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר. ניסן תשע"ב, 27 דקות. לצפות בשיעור.

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", ב' בניסן באדר תש"ע, 28 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 131 דקות, מכון מאיר (MP3, 39MB, הועבר מקלטת).
שיעור ב', כ"ח באדר תשס"ז, 93 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ג', א' בניסן תשס"ח, 110 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ד', תש"ע, 77 דקות, מכון מאיר (MP3, 27MB).
שיעור ה', ב' בניסן תשע"ו, 70 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ו', כ"ז באדר תשע"ז, 84 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ז', אדר תשע"ח, 76 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ח', כ"ח באדר ב' תשע"ט, 97 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיחות נפרדות:
שיחה א' - שמחה בתקופת העומר, אייר תשע"ו, 6 דקות.
שיחה ב' - תספורת בספירת העומר, אייר תשע"ו, 6 דקות.
שיחה ג' - ספירת העומר, חוצפה והשגחה, אייר תשע"ח, 4 דקות.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 46 דקות (חסרים התחלה וסוף ההקלטה, MP3, 11MB).
שיעור ב', 64 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 23MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - מות תלמידי רבי עקיבא ומדוע לא מתגלחים בספירת העומר, א' באייר תשס"ז, 20 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ב' - מות תלמידי רבי עקיבא, ד' באייר תשס"ט, 17 דקות, דברי הרב בהזכרה לאביו ז"ל (MP3, 3MB).
שיעור ג' - תלמ' רבי עקיבא, הלל ביום העצמאות: וידאו, אודיו (MP3, 9MB), ו' באייר תשס"ט, 49 דקות, בה"כ אחוה, ק. מוצקין.
שיעור ד', י"ז באייר תשע"ב, 55 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

ראש יהודי, אייר תש"ע, 83 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 19MB).

תשס"ג, 33 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (הועבר מקלטת, MP3, 11MB).

מכון מאיר, ב' באייר תשס"ז, 2 דק'. לצפות בוידאו.

שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר. אייר תשע"ב, 18 דקות. לצפות בשיחה.

שיעורים נפרדים בערוץ אורות (וידאו):
י"ב לעומר - הוד שבגבורה, ניסן תשע"ב, 2 דקות.
י"ג לעומר - יסוד שבגבורה, ניסן תשע"ב, 3 דקות.
י"ד לעומר - מלכות שבגבורה, ניסן תשע"ב, 2 דקות.
ט"ז לעומר - גבורה שבתפארת, אייר תשע"ב, 2 דקות.
י"ז לעומר - תפארת שבתפארת, אייר תשע"ב, 2 דקות.
ל"ז לעומר - גבורה שביסוד, אייר תשע"ב, 3 דקות.
ל"ט לעומר - נצח שביסוד, אייר תשע"ב, 2 דקות.
מ"א לעומר - יסוד שביסוד, אייר תשע"ב, 3 דקות.
מ"ד לעומר - גבורה שבמלכות, אייר תשע"ב, 3 דקות.
מ"ה לעומר - תפארת שבמלכות, אייר תשע"ב, 3 דקות.
מ"ו לעומר - נצח שבמלכות, סיון תשע"ב, 3 דקות.
מ"ז לעומר - הוד שבמלכות, סיון תשע"ב, 3 דקות.
מ"ט לעומר - מלכות שבמלכות, סיון תשע"ב, 3 דקות.

מאתר מכון מאיר, ב' באייר תשס"ז, 3 דקות. לצפות בשיעור.

מתוך הספר "שלום ירושלים". ביה"כ "בית יהודה", י-ם. להוריד את השיעור להאזנה, כ"ח בניסן תשע"ח, 32 דקות (MP3, 12MB).

שיעורים נפרדים:
שיעור א', טכניון, 23 דקות (MP3, 9MB).
שיעור ב' - סדר המועדים, החוצפה בעקבתא דמשיחא, הלל ביום העצמאות, תשס"ב, 72 דקות (MP3, 21MB).
שיעור ג', ד' באייר תשע"ז, מכון מאיר, 6 דקות (וידאו ואודיו).
שיעור ד' - סדר המועדים, הלל ביום העצמאות במצב של משבר, תשס"ח, 84 דקות (MP3, 15MB).
שיעור ה' - סדר המועדים, החוצפה בעקבתא דמשיחא, כ' באדר ב' תשע"ט, מכון אורה, 56 דקות (וידאו).

מתוך ספר "אורות". ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ב, 23 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 9MB).

שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר. אייר תשע"ב, 12 דקות. לצפות בשיחה.

דרשות משנים שונות:
תשע"א, 5 דקות (וידאו).
תשע"ה, 4 דקות (וידאו).
תשע"ו, 5 דקות (וידאו).
תשע"ז, 5 דקות (וידאו).
תשע"ח, 3 דקות (וידאו).
תשע"ט, 7 דקות (וידאו).

מכון מאיר, יום עיון בענייני יום העצמאות, ד' באייר תשע"א, 47 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה.

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", כ"ז בניסן תש"ע, 7 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 57 דקות (20MB, MP3).
שיעור ב' - חזקיהו המלך והלל, 58 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, 21MB, MP3).
שיעור ג' - חזקיהו המלך והלל, 56 דקות (MP3, 20MB).
שיעור ד', תש"ס, 54 דקות (MP3, 20MB).
שיעור ה' - טוב להודות לה', ד' באייר תש"ע, 48 דקות, מכון מאיר, יום עיון בענייני יום העצמאות (אודיו ווידאו).
שיעור ו' - להלל או לעכב את הצלחת ההיסטוריה?, ג' באייר תשע"ב, 52 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ז', ט"ז בשבט תשע"ג, 26 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ח' - חזקיהו המלך והלל, תשע"ז, 57 דקות, מכון מאיר (חסרה תחילת ההקלטה, 20MB, MP3).
שיעור ט' - חזקיהו המלך והלל, ל' בניסן תשע"ז, מכון אורה, 57 דקות (וידאו).
שיעור י' - חזקיהו המלך והלל, כ"ב באדר א' תשע"ט, מכון אורה, 45 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', ד' באייר תשנ"ד, ערוץ 7, 4 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).
שיעור ב', ג' באייר תשנ"ה, ערוץ 7, 3 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).
שיעור ג' - יום העצמאות שלי, ב' באייר תשס"ז, מכון מאיר, 2 דקות (וידאו ואודיו).
שיעור ד' - המדינה היא התחלת הדרך, ב' בניסן תשס"ח, 2 דקות (וידאו ואודיו).

מכון מאיר, ב' באייר תשס"ו. לצפות בשיעור (41 דקות). להוריד את השיעור להאזנה (51 דקות, MP3, 9MB).

53 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ח באייר תשע"ט, 5 דקות. לצפות בשיעור.

שיעורים בטכניון משנים שונות (הועבר מקלטות):
שיעור א', 47 דקות (MP3, 17MB).
שיעור ב', 29 דקות (MP3, 10MB). בעיות עם הקלטה בדקות 3-4.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, הושענא רבה תשע"ז. 65 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 23MB).

להוריד את השיעורים להאזנה (MP3):
שיעור א', ליל יום ירושלים, 32 דקות (MP3, 12MB).
שיעור ב' - ירושלים והר הבית, שיחה בין מנחה לערבית, 8 דקות (MP3, 3MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, אייר תשע"ד. 10 דקות. לצפות בשיעור.

שיעורים נפרדים:
שיעור א' - ירושלים כראי של עם ישראל, כ"ג באייר תשס"ט, 1 דק' (וידאו ואודיו).
שיעור ב' - מרכזיותה של ירושלים, אדר א' תשע"ד, 4 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - ירושלים, גבולות הזמן והמקום, אחדות העם, מכון מאיר, 52 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).
שיעור ב', 78 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 23MB).
שיעור ג', כ"ג באדר תשע"ג, מכון מאיר (אודיו ווידאו):
חלק 1, 28 דקות.
חלק 2, 28 דקות.
שיעור ד' - חודש אייר, גבולות הזמן והמקום, אחדות העם, כ"ה באייר תשע"ו, 51 דק', מ' מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ה' - "ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו", כ"ד באייר תשע"ט, 57 דקות, מכון אורה (וידאו).

מרכז מחניים, תשס"ט. 82 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 30MB).

ראש יהודי, אייר תש"ע, 73 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 17MB).

מכון מאיר. לצפות בשיעורים או להוריד אותם להאזנה:
שיעור א', כ"ז באייר תשס"ה, 55 דקות.
שיעור ב', כ"ח באייר תשס"ה, 58 דקות.

שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר. אייר תשע"א, 10 דקות. לצפות בשיחה.

בית שלום יוחאי, י-ם, סיון תשע"ח, 44 דקות. לצפות בשיעור.

ד' בסיון תשע"ה, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 22 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה (MP3, 8MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 38 דקות, טכניון (MP3, 13MB).
שיעור ב' - מה קבלנו בהר סיני, י"א בשבט תשס"ז, 1 דקה (וידאו).
שיעור ג' - איך מקבלים תורה, כ"ז באייר תשס"ט, 2 דקות (וידאו).
שיעור ד', תשס"ט, 85 דקות, מרכז מחניים (MP3, 31MB).
שיעור ה' - שיחה עם פרופ' קרלו שטרנגר, סיון תשע"א, 11 דקות (וידאו).
שיעור ו' - מה משמעותה של קבלת התורה בכפייה??, כ"ח באדר תשע"ג, 27 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ז', ג' בסיון תשע"ה, ישיבת "בני צבי", האזכרה לבנו של הרב, שלום יוחאי שרקי הי"ד, 21 דקות. אודיו (MP3, 8MB).
שיעור ח' - מעמד הר סיני: לגלות את הקב"ה בחיים, תמוז תשע"ה, 1 דק' (וידאו).
שיעור ט' - מה קבלנו בהר סיני, שבט תשע"ו, 11 דקות (אודיו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תש"ס, 61 דקות (MP3, 21MB, הועבר מקלטת). הקלטה אחרת של אותו שיעור.
שיעור ב' - אימות אמונת ההתגלות, י' בתמוז תש"ע, 54 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ג', כ' באייר תשע"א, 5 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א':
חלק 1, 24 דקות (MP3, 9MB).
חלק 2, 24 דקות (MP3, 9MB).
שיעור ב' - מהות עשרת הדברות, ג' בסיון תשע"ב, 57 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ג' - עשרת הדברות, הפירוש של פילון האלכסנדרוני, תשע"ג, 23 דקות, ביה"כ "בית יהודה", י-ם (וידאו).

ברית עולם - המרכז העולמי לבני נח. שיעורים נפרדים, תשע"ד:
שיעור א' - תורה ואומות העולם, 4 דקות.
שיעור ב' - מתן תורה, ביכורים, דוד המלך וספר התהילים, 4 דקות.

שיעורים נפרדים:
שיעור א', 59 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שיעור ב', 46 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 16MB).

ראיון עם הרב מסדרת ראיונות עם אנשים שונים על חג השבועות. סיון תש"ע, 2 דקות. לצפות בראיון.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"א, 29 דקות. לצפות בשיעור.

שיעור ברדיו (ערוץ 7, תשנ"ה). 5 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 2MB).

מתוך הספר "פרי צדיק". ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ג. 26 דק'. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 10MB).

סוגיה במסכת תענית, דף כ"ח, עמוד ב'. תמוז תש"ס, 56 דקות (MP3, 7MB). להוריד את השיעור להאזנה.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 20 דקות, ערוץ תכלת (הועבר מקלטת, MP3, 7MB).
שיעור ב', תמוז תשע"ד. 7 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים:
שיעור א' - תשעה באב וחטא המרגלים, 57 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB). איכות הקלטה גרועה.
שיעור ב', סיון תשע"ה, 3 דקות (וידאו).
שיעור ג' - הרצי"ה קוק על חטא המרגלים, כ"ה בסיון תשע"ה, 30 דק', ביה"כ "בית יהודה", י-ם (MP3, 11MB).
שיעור ד', תמוז תשע"ה, 2 דקות (וידאו).

שיחה א', אב תשע"ו, 6 דקות (אודיו).
שיחה ב' - האם צריך לצום בט' באב בימינו?, אב תשע"ח, 9 דקות (אודיו).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"א, 21 דקות. לצפות בשיעור.

ברית עולם - המרכז העולמי לבני נח, תשע"ד. לצפות בשיעורים:
שיעור א', 4 דקות.
שיעור ב', 5 דקות.

שיעור ברדיו. 8 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (הועבר מקלטת, MP3, 3MB).

שיעורים ברדיו (ערוץ 7):
שיעור א' - תשובה וחודש אלול, י"א באלול תשנ"ה, 3 דקות (MP3, 2MB).
שיעור ב' - עשרת ימי תשובה, ה' בתשרי תשנ"ו, 4 דקות (MP3, 2MB).

מדרשה לבנות, ו' באלול תשס"ז, 51 דקות, (MP3, 9MB). להוריד את השיעור להאזנה.

ראש יהודי, אלול תשס"ט, 82 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 19MB).

שיעורים נפרדים:
שיעור א', כ"ח באלול תש"ע, מכון מאיר, 56 דקות (וידאו ואודיו).
שיעור ב', אלול תשע"ח, 7 דקות (אודיו).

טכניון, כ"ג באלול תשס"ה. 37 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 13MB).

שיעורים נפרדים:
שיעור א', 54 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).
שיעור ב', תשס"ח, ישיבת "מקור חיים", 45 דקות (MP3, 11MB).
שיעור ג', אלול תשע"א, ראש יהודי, 83 דקות (MP3, 30MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תש"ס, 51 דקות (MP3, 18MB).
שיעור ב', אלול תשס"ח, 45 דקות (MP3, 8MB).
שיעור ג', כ"א באלול תש"ע, 53 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ד', כ"ה באלול תשע"ט, 51 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

ראש יהודי, אלול תש"ע, 79 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 29MB).

שיעורים על מאמר השופרות של הראי"ה קוק.
שיעורים נוספים משנים שונות:
שיעור א', תשנ"ט, 53 דקות (MP3, 19MB).
שיעור ב', תשס"א, 53 דקות (MP3, 20MB).
שיעור ג', תשס"ו, 57 דקות (MP3, 13MB).

מתוך יום עיון לראש השנה, מכון מאיר, כ"ח באלול תשס"ה, 53 דקות. לצפות או להוריד להאזנה.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - שופר חזרה לשורש, ב' באלול תשס"ז, 2 דקות (וידאו).
שיעור ב' - יום של גדלות, כ"ג באלול תשס"ז, 2 דקות (וידאו).
שיעור ג' - שמחה ויראה, כ"ו באלול תשס"ט, 3 דקות (וידאו).
שיעור ד' - בריאת העולם ומידת האמת, תשע"ד, ברית עולם - המרכז העולמי לבני נח, 5 דקות (וידאו).
שיעור ה' - משמעות תקיעת השופר בראש השנה, אלול תשע"ד, 2 דקות (וידאו).
שיעור ו' - ברכת שנה טובה לשנת תשע"ה, אלול תשע"ד, 4 דקות (אודיו).
שיעור ז' - תקיעה ותרועה, אלול תשע"ה, 1 דק' (וידאו).
שיעור ח' - לקראת שנת תשע"ו, תשובה ותיקון העולם, אלול תשע"ה, 8 דקות (אודיו).
שיעור ט' - ראש השנה, חירות ועשרת ימי התשובה, אלול תשע"ט, 9 דקות (אודיו).

מכון מאיר, מתוך יום עיון לראש השנה תשס"ז, כ"ז באלול תשס"ו, 53 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - תשס"ז:
חלק 1, 60 דקות (MP3, 14MB).
חלק 2, 55 דקות (MP3, 19MB).
חלק 3, 49 דקות (MP3, 17MB).
שיעור ב', 49 דקות, מדרשת אביב (MP3).

אלול תשס"ח, חיפה, 30 דק'. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה (5MB, MP3).

מכון מאיר, תשס"ג. להוריד את השיעור להאזנה, 50 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).

מכון מאיר, תשס"ה. להוריד את השיעור להאזנה, 46 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 16MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 65 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 23MB).
שיעור ב', 51 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).
שיעור ג', 20 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 7MB).

שיעורים נפרדים:
שיעור א', תשרי תשע"א, ראש יהודי, 75 דקות (MP3, 27MB).
שיעור ב', אלול תשע"ה, 2 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים:
שיעור א', י"א בתשרי תשע"ה, ישיבת "שבי חברון", 57 דקות (אודיו, MP3, 27MB).
שיעור ב', אלול תשע"ה, 2 דקות (וידאו).

להאזין לשיעור, תשרי תשע"ה, 10 דקות.

שיעורים ברדיו (ערוץ 7):
שיעור א', י"ז בתשרי תשנ"ה, 4 דקות (MP3, 1MB).
שיעור ב', י"ב בתשרי תשנ"ז, 4 דקות (MP3, 1MB).

שיעורים נפרדים בביה"כ "בית יהודה", י-ם.
שיעור א', הושענא רבה תשע"ד, 48 דקות (MP3, 17MB).
שיעור ב' - שמחת בית השואבה כשמחת הוודאות, י"ח בתשרי תשע"ט, 11 דקות (וידאו).

מכון מאיר, ליל הושענא רבה תשע"ג, 37 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה.

ירושלים, הושענא רבה תשע"ב. 59 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 21MB).

ירושלים, הושענא רבה תשע"ב. 36 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 13MB).

מכון מאיר, ליל הושענא רבה תשע"ב, 36 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה.

מכון מאיר, יום עיון לסוכות תשע"א, י"א בתשרי תשע"א, 57 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה.

הושענא רבה תשס"ט, 43 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 8MB).

ראש יהודי, י"ד בתשרי תשס"ח, 81 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה (MP3, 14MB).

שיעור בנושא "מהו המאבק של עם ישראל ביוונים בימינו אנו?". ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כסלו תשע"ט, 29 דקות. לצפות בשיעור.

שיעורים נפרדים משנים שונות על
- מהי הסיבה העיקרית לחנוכה - עצמאות המדינית או נס פך השמן? מהי המצווה העיקרית של חנוכה - הלל או הדלקת נרות?
- למה חוגגים את חנוכה בכ"ה בכסלו?
- איך פרץ מרד החשמונאים?
- מאיפה באה מצוות הדלקת נרות חנוכה? ברכה על הדלקת נרות חנוכה.
- "להשכיחם מתורתך": יוון נגד ישראל.
- מלכות החשמונאים הכהנים.
לצפות בשיעורים או להוריד אותם להאזנה.

שיעורים נפרדים בביה"כ "בית יהודה", י-ם:
שיעור א' - על הדלקת נרות חנוכה, כסלו תשע"ד, 22 דקות (וידאו).
שיעור ב' - על גלות יוון, כסלו תשע"ה, 28 דקות (וידאו).
שיעור ג' - היכן צוונו להדליק נר חנוכה?, א' בטבת תשע"ז, 20 דקות (MP3, 7MB).
שיעור ד' - תפילת "על הניסים" בחנוכה ופורים, כ"ז בכסלו תשע"ח, 29 דקות (MP3, 10MB).
שיעור ה' - החשמונאים, מלכות ותורה, מתוך הספר "רשומות הלב", כ"ט בכסלו תשע"ט, 24 דק' (MP3, 9MB).

ושיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' (עם כתוביות בשפות שונות), כסלו תשע"ד, 1 דק' (וידאו).
שיעור ב', כסלו תשע"ה, 7 דק'' ( שתי הקלטות וידאו).

שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר. כסלו תשע"ב, 17 דקות. לצפות בשיחה.

י"ד בשבט תשע"ט, בית הרב קוק, י-ם, 13 דקות. לצפות בשיעור.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 50 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 15MB).
שיעור ב', 54 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ג', תש"ס, 59 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שיעור ד' - למה פירות?, י' בשבט תשס"ז, 1 דק' (וידאו).
שיעור ה', י"ג בשבט תשע"א, 53 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ו' - מי הם אנשי ט"ו בשבט ומה הקשר לגאולה?, שבט תשע"א, 82 דקות, ראש יהודי (MP3, 29MB).
שיעור ז' - הכל בגלל פרי אחד, שבט תשע"ב, 5 דקות (וידאו).
שיעור ח' - כל הצרות התחילו בגלל פירות - אז מדוע לעשות מזה חג?, י"א בשבט תשע"ד, 53 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ט', תשע"ד, 6 דקות, ברית עולם - המרכז העולמי לבני נח (וידאו).
שיעור י' - נויו של אילן, י"א בשבט תשע"ו, 52 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור י"א - אכילת פירות ותיקון חטא אדם הראשון, י"ד בשבט תשע"ט, 8 דקות, בית הרב קוק, י-ם (וידאו).
שיעור י"ב - "לאכול מפריה ולשבוע מטובה", י"ד בשבט תשע"ט, 50 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ג, 25 דקות (MP3, 9MB). להוריד את השיעור להאזנה.

להוריד את השיעור להאזנה, תשס"א, 57 דקות (הועבר מקלטת, 20MB, MP3).

שיעורים משנים שונות. מכון מאיר. לצפות בשיעורים:
תשס"ח, 77 דקות.
תשס"ט, 66 דקות.
תשע"ד, 41 דקות.
תשע"ה, 78 דקות.
תשע"ו, 39 דקות.

מכון מאיר, י"ג בשבט תשס"ז, 56 דקות. לצפות בשיעור.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשע"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 22 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 11MB).
שיעור ב', תשע"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 26 דקות (MP3, 9MB).

להוריד את השיעור להאזנה, תשע"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 25 דקות (MP3, 9MB).

י"ב באדר תשע"ז, ביה"כ "בית יהודה", י-ם. להוריד את השיעור להאזנה, 31 דקות (MP3, 9MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', ו' באדר ב' תשנ"ה, 4 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).
שיעור ב' - נקמה ומחיית עמלק, 58 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שיעור ג' - מצוות מחית עמלק, 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ד' - מצוות מחית עמלק, תשס"א, 61 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שיעור ה', 24 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 11MB).
שיעור ו', י' בטבת תשס"ז, 49 דקות, מכון מאיר, יום עיון לעשרה בטבת (אודיו ווידאו).
שיעור ז' - מגילת אסתר והפרשיות על עמלק בתורה, פורים תשע"ה, 1 דק' (וידאו).
שיעור ח' - מלחמת עמלק, אדר תשע"ה, 1 דק' (וידאו).
שיעור ט' - עמלק מופיע בדרך, 3 דקות, אב תשע"ה (וידאו).

לצפות בשיעור', תשע"ב, 23 דקות, בית הכנסת "בית יהודה", י-ם. אודיו (MP3, 9MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשס"ג, 51 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).
שיעור ב', כ' באדר תשע"ב. 54 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם. שיעורים נפרדים:
שיעור א', תשע"א, 26 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 10MB).
שיעור ב', י"ט באדר תשע"ז, 35 דקות (MP3, 13MB).

שיעורים נפרדים:
שיעור א', ז' בשבט תשע"ז, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 30 דקות (MP3, 11MB).
שיעור ב' - רמב"ם על מצוות קידוש החודש ומעלתה של ארץ ישראל, כ"ז בסיון תשע"ז, מכון אורה, 54 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', מתוך הספר "מדבר שור", תשע"א, 24 דקות, ביה"כ "בית יהודה", י-ם (MP3, 9MB).
שיעור ב', מתוך "מאורות הראיה", תשע"ב, 25 דקות, בית הכנסת "בית יהודה", י-ם (וידאו).
שיעור ג', מתוך הספר "מדבר שור", כ"ו באדר תשע"ז, 28 דקות, ביה"כ "בית יהודה", י-ם (MP3, 10MB).
שיעור ד', מתוך הספר "מציאות קטן", כ"ט באדר תשע"ח, 31 דקות, ביה"כ "בית יהודה", י-ם (MP3, 11MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשס"א, 58 דקות (MP3, 17MB, הועבר מקלטת).
שיעור ב', 24 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 12MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות על
- מי היו מרדכי ואסתר? למה מרדכי לא השתחווה לאמן ולה אסתר לא אמרה למלך את עמה ומולדתה?
- "משנכנס אדר מרבים בשמחה",
- פורים כחג נצחיות האומה,
- קדושת יום פורים,
- "פור הוא הגורל", התגלות ה' דרך אקראיות,
- "עד דלא ידע" וביטול מדרגות ביום פורים,
- הסוד מאחרי תאריכי קריאת המגילה,
- פורים ותאתטרון,
- גילוי סוד מביא גאולה לעולם.
לצפות בשיעורים או להוריד אותם להאזנה.

מתוך הספר "אור חדש". ביה"כ "בית יהודה", י-ם.
שיעור א' - סיבת התגדלותו של המן, א' באדר תשע"ח, 26 דקות (MP3, 9MB).
שיעור ב' - למה מרדכי לא השתחווה להמן?, ח' באדר תשע"ח, 29 דקות (MP3, 10MB).

ה' באדר תשע"ז, ביה"כ "בית יהודה", י-ם. להוריד את השיעור להאזנה, 29 דקות (MP3, 10MB).

ברית עולם - המרכז העולמי לבני נח. שיעורים נפרדים:
שיעור א' - מבט אוניברסלי על חג הפורים, אדר א' תשע"ד, 5 דקות (וידאו).
שיעור ב' - אדר א' תשע"ד, 4 דקות (וידאו).
שיחה ג' - פורים והשפעת ישראל על העמים, אדר תשע"ח, 4 דקות (אודיו).

שיעורים נפרדים:
שיעור א', י"א באדר ב' תשס"ה, מכון מאיר, 49 דקות (וידאו ואודיו).
שיעור ב', תשס"ה, טכניון, 51 דקות (MP3, 18MB).

שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר. אדר ב' תשע"א, 8 דקות. לצפות בשיחה.

שיעורים נפרדים:
שיעור א' - למה שותים בפורים?, ג' באדר תשס"ז, 1 דק' (וידאו ואודיו).
שיעור ב' - העולם הוא מסכה, ב' באדר ב' תשס"ח, 1 דק' (וידאו ואודיו).
שיעור ג' - מגילת אסתר והפרשיות על עמלק בתורה, פורים תשע"ה, 1 דק' (וידאו ואודיו).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)