שיעורים נפרדים:

שיעור א', 9 דקות (MP3, 3MB).

שיעור ב', ד' באדר ב' תשע"א, 4 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ג' - דברי הרב ותגובתו לדברי רב בני לאו בדיון על גזענות, י"ב באדר ב' תשע"ט, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 33 דקות (וידאו). אודיו (MP3): חלק א' (11MB), חלק ב' (1MB).

שיחה ד' - להיות עם נבחר - זו גזענות?, שיחה בין הרב שרקי לבין ד"ר תומר פרסיקו, שבט תשפ"ג, 38 דקות (MP3, 14MB).

שיחות נפרדות:

שיחה א' - דיון עם אנשי האירגון "עץ אחים", תשע"ג, 20 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 7MB).

שיחה ב' - שיחת הרב עם הרב יעקב נגן, ח' בכסלו תשפ"ג, 105 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 29MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א':
  חלק 1, טבת תשע"ח, 60 דקות. אודיו (MP3, 21MB).
  חלק 2, טבת תשע"ח, 45 דקות. אודיו (MP3, 16MB).

שיעור ב' - ביה"כ ישורון, י-ם:
חלק 1, ה' באדר ב' תשפ"ב, 36 דקות (MP3, 13MB).
חלק 2, י"ב באדר ב' תשפ"ב, 35 דקות (MP3, 13MB).
חלק 3, י"ט באדר ב' תשפ"ב, 42 דקות (MP3, 15MB).
חלק 4, כ"ו באדר ב' תשפ"ב, 43 דקות (MP3, 15MB).

י' באדר א' תשפ"ב, ביה"ס "בית יהודה", י-ם. 17 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 6MB).

י"ט באדר ב' תשנ"ה, טכניון, 2 דקות. אודיו (MP3, 1MB, הועבר מקלטת).

שיחות נפרדות:

שיחא א', מרחשוון תשע"ה, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיחה ב', כסלו תשע"ו, 11 דקות (אודיו).

שיחא ג', מרחשוון תש"פ, 1 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

בית שלום יוחאי, י-ם, אדר א' תשע"ט. 12 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 5MB).

שיעורים נפרדים:

שיעורים על ערב רב ויציאת מצרים

שיעור א', תשס"ג, 51 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).

שיעור ב' אב תשע"ב, 4 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור ג' - ערב רב ומשמעות אוניברסלית ליציאת מצרים, אדר תשע"ה, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעור ד', מרחשוון תשע"ט, אזכרה למניטו, בית שלום-יוחאי, י-ם, 7 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור ה', מרחשוון תשפ"ב, 13 דקות (וידאו ואודיו).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ג' במרחשוון תשע"ט, 29 דקות. אודיו (MP3, 10MB).

מכון אורה, תשע"ח, 52 דקות. אודיו (MP3, 19MB).

י"ח בסיון תשע"ג, מכון מאיר, 3 דקות. וידאו, מתוך שיעור.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשס"א, 57 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ב', תשס"ט, ראש יהודי (השיעור ניתן במסגרת סדרת השיעורים על ספר במדבר), 86 דקות (MP3, 21MB).

שיעור ג', ט"ז בטבת תשע"ב, 56 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ד', מרחשוון תשע"ז, 3 דקות (וידאו, עם כתוביות ברוסית). אודיו (MP3, 1MB).

סדרת שיעורים בערוץ אורות:

יהדות לעומת נצרות ואיסלאם, כסלו תשע"ג, 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

אמונה ועשייה, כסלו תשע"ג, 5 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

היחס לפוליטיקה:
       שיעור א', כסלו תשע"ג, 5 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).
       שיעור ב', מרחשוון תשע"ז, 3 דקות (וידאו, עם כתוביות ברוסית). אודיו (MP3, 1MB).

שאלה של חיים או מוות, כסלו תשע"ג, 5 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

יהדות לעומת האיסלאם, טבת תשע"ג, 5 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

משיחיות רוחנית ופוליטית, מרחשוון תשע"ז, 3 דקות (וידאו, עם כתוביות ברוסית). אודיו (MP3, 1MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשס"א, 58 דקות (MP3, 21MB, הועבר מקלטת).

שיחה ב' - האם גיור המוני טוב לעם היהודי?, שיחת הרב עם פרופ' שטרנגר, תמוז תשע"א, 8 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיחה ג' - גיור ובתי הדין העצמאיים, אלול תשע"ה, 11 דקות (אודיו).

שיעור ד' - גר תושב, 2 דקות (MP3, 1MB). מתוך הקורס.

שיעור ה' - על גרי הצדק (המאמר של הראי"ה קוק), תשע"ט, סדרת שיעורים בביה"כ "בית יהודה", י-ם (MP3).

שיחת הרב עם ד"ר תומר פרסיקו. מרחשוון תשע"ה, 6 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 1MB).

דברי הרב בהזדמנויות שונות אודות קצירת האיברים ורצח האזרחים בסין (וידאו):

שיחה א' - דברי הרב בהפגנה מול שגרירות סין בת"א, ה' באב תשס"ז, 4 דקות. אודיו (MP3, 2MB).

שיחה ב' - דברי הרב בכנסת בנושא רצח העם בסין, אייר תשע"ג, 2 דקות. אודיו (MP3, 1MB).

שיחה ג' - דברי הרב על קצירת האיברים ורצח האזרחים בסין, כסלו תשע"ד, 2 דקות. אודיו (MP3, 1MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 4 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 2MB).

שיעור ב', שיעור בהושענא רבה, 72 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 26MB).

שיעור ג', תשע"ו, 2 דקות (1MB). מתוך הקורס.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', א' בסיון תשס"ג, 56 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ב' - בלק - מקור האנטישמיות, סיון תשע"ה, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', י"ג בתשרי תשנ"ד, 24 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 9MB).

שיעור ב', הושענא רבה, תש"ס, 124 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 44MB).

שיעור ג', תמוז תש"ס, 54 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 6MB).

שיעור ד' - צחוק, ישראל והגוים, י"א בתשרי תש"ע, 57 דקות, מכון מאיר, יום עיון לחג הסוכות (אודיו ווידאו).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', אלול תשע"ה, 28 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 10MB).

שיעור ב' - הלאומיות והאוניברסאליות במשנת הרב קוק, ג' באלול תש"פ, 12 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 5MB).

18 דקות. אודיו (MP3, 7MB, הועבר מקלטת, חסר סוף ההקלטה).