ישיבת ברכת יוסף - אלון מורה, אלול תשע"ט, 64 דקות. וידאו.

בית הרב קוק, אלול תשע"ט, 27 דקות. לצפות בשיעור.

בית מדרש לאמנות ועיצוב, י-ם, י"א באב תשע"ח, 27 דקות. לצפות בשיעור.

שיחה על שני נושאים נפרדים. ניסן תשע"ח, 6 דקות. להאזין לשיחה.

שיעורים נפרדים:
שיעור א' - פרשת ואתחנן ותורת ארץ ישראל, י"ב באב תשנ"ד, 4 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 2MB).
שיעור ב' - מהותה של תורת ארץ ישראל, תשס"ד, 53 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).
שיעור ג' - תורת ארץ ישראל - עד היכן?, ב' בניסן תשס"ז, 44 דקות, יום עיון לפסח בישוב יקיר (אודיו ווידאו).
שיעור ד' - תורת ארץ ישראל והיחס אל לימודי החול והתרבות הכללית, מרחשוון תשע"ט, בית שלום יוחאי, י-ם, 41 דקות (וידאו).
שיעור ה' - תורת ארץ ישראל (המאמר של הראי"ה קוק), תשע"ט, ביה"כ "בית יהודה", י-ם (אודיו).

מכון מאיר, י"ט באדר א' תשע"ו, 3 דקות. לצפות בשיעור.

שיעורים נפרדים:
שיעור א' - עמלק וספק, 1 דק', אדר ב' תשע"ו (וידאו).
שיעור ב' - אמונה, התרת ספקות וקבלת החלטות, תשע"ז, 60 דקות (MP3, 21MB).
שיעור ג' - הספקנות והאמת האמונית (המאמר של הראי"ה קוק), תשע"ט, ביה"כ "בית יהודה", י-ם (אודיו).
שיעור ד' - אמונה וספק, אב תשע"ט, ישיבת בני עקיבא נחלים, 58 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
המהר"ל מפראג על ברית מילה, מתוך הספר "תפארת ישראל":
       שיעור א', תשע"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 20 דקות (MP3, 7MB).
       שיעור ב', י' במרחשוון תשע"ז, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 26 דקות (MP3, 9MB).
הראי"ה קוק על ברית מילה:
       שיעור א', אדר ב' תשע"ד, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 17 דקות (וידאו).

שיחות נפרדות:
שיחה א' - ראיון של הרב לגל"צ, כ"ט בסיון תשע"ו, 7 דקות (MP3, 3MB).
שיחה ב', שבט תשע"ח, 11 דקות (אודיו).

שיחות נפרדות:
שיחה א' - שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר, אב תשע"א, 11 דקות (וידאו).
שיחה ב' - האם לתורה יש דעה על הכל?, ניסן תשע"ז, 6 דקות (אודיו).

שיעורים נפרדים:
שיעור א', שבט תשע"ה, 17 דקות (וידאו).
שיעור ב' - תודה, ניסן תשע"ה, מכון מאיר, 1 דק' (וידאו).

לצפות בשיעור. מכון מאיר, שבט תשע"ה, 2 דקות.

שיוחות נפרדות:
שיחה א' - שיחה בין הרב אורי שרקי לבין ד"ר תומר פרסיקו, תשרי תשע"ה, 7 דקות (וידאו).
שיחה ב' - יחסי ישראל וארה"ב, מרחשוון תשע"ה, 12 דקות (אודיו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - האמת, 54 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).
שיעור ב' - אמת ושקר, תשס"ג, 53 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).
שיעור ג' - שמע האמת ממי שאמרו, תשס"ד, 54 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

להוריד את השיעור להאזנה, תשס"ג, מכון מאיר, 48 דקות (MP3, 17MB, הועבר מקלטת).

שיעורים נפרדים:
שיעור א', תשס"ד, 58 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שיעור ב' - ספר "מורה נבוכים" לרמב"ם על מלאכים, י"ז במרחשוון תשע"ז, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 30 דקות (MP3, 11MB).
שיעור ג' - מלאכים ותפילה, ט' בשבט תשע"ז, מכון מאיר, 1 דק' (וידאו).
שיעור ד' - רב קוק על המלאכים העולים והיורדים בסולם, ו' בכסלו תשע"ח, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 28 דק' (MP3, 10MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תש"ס, 61 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 22MB).
שיעור ב', 51 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).
שיעור ג', מכון מאיר (אודיו ווידאו):
חלק 1, ב' בכסלו תשע"א, 50 דקות.
חלק 2, ט' בכסלו תשע"א, 54 דקות.

תשס"ד. 53 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 57 דקות, (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ב', תשס"א, 57 דקות, (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ג' - הראי"ה קוק על יצר הרע, שיעורים נפרדים.

תשס"ג. 51 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - מלחמת הדעות, תשנ"ט, 61 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 22MB).
שיעור ב' - שלום הדעות, תשס"א, 59 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 57 דקות, תשנ"ד (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ב', תשס"א, 57 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ג' - פילוסופיה ונבואה, 58 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שיעור ד' - נבואה - דיון עם אנשי האירגון "עץ אחים", תשע"ב, 29 דקות (וידאו).
שיעור ה' - דיון על נבואה עם פרופ' קרלו שטרנגר, אייר תשע"ב, 18 דקות (וידאו).
שיעור ו' - נבואה בימינו, קיץ תשע"ג, 71 דקות, בית ספר שדה חרמון (MP3, 25MB).
שיעור ז' - נבואת אמת ונבואת שקר, קיץ תשע"ג, 65 דקות, בית ספר שדה חרמון (MP3, 23MB).
שיעור ח' - חכמה ונבואה, מרחשוון תשע"ז, 3 דקות (וידאו, עם כתוביות ברוסית).
שיעור ט' - מקומה וחידושה של הנבואה היום:
חלק 1, תשרי תשע"ח, 12 דקות (אודיו).
חלק 2, מרחשוון תשע"ח, 8 דקות (אודיו).
חלק 3, כסלו תשע"ט, 6 דקות (אודיו).
שיעור י' - בין נבואה לפילוסופיה, כ"א בשבט תשע"ח, 48 דקות (וידאו).

תשס"ד. 55 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 51 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).
שיעור ב' - זכויות אדם באספקלריה יהודית, כ"ג באדר תשס"ז, 36 דקות, יום עיון של תנועת זהות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעורים נפרדים:
שיעור א', י"ז בחשון תשנ"ח, 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ב', א' בתמוז תשע"ו, מכון מאיר, 2 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תש"ס, 60 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שיחה ב', אדר תשע"ג, 19 דקות, שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר (וידאו).
שיחה ג' - מה יכול לשבור אמונה, אלול תשע"ה, 6 דקות, (אודיו).

תשס"ד. הועבר מקלטת. 53 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 19MB).

57 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשס"א, 56 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ב', אדר תשס"ז, 2 דקות, וידאו.
שיעור ג' - מטרת מתן צדקה, אדר א' תשע"ד, 3 דקות (וידאו).
שיעור ד' - מהותה של מצוות הצדקה, אדר א' תשע"ד, 3 דקות (וידאו).
שיעור ה' - עדיפות הלוואה על פני צדקה, כ"ו בשבט תשע"ו, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 26 דקות (MP3, 10MB).

שיעורים נפרדים:
שיעור א', 48 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 17MB).
שיעור ב', תמוז תשע"ו, 6 דקות (אודיו).

שיעורים נפרדים:
שיעור א', תש"ס, 54 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).
שיעור ב', 53 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).
שיעור ג' - הגדרת המהר"ל למחלוקת, מכון מאיר, י"ג בכסלו תשס"ו, מכון מאיר, 2 דקות (וידאו).
שיעור ד', כ"ו בסיון תשס"ז, 3 דקות (וידאו ואודיו).
שיעור ה', כ"ג בסיון תשס"ט, 2 דקות (וידאו ואודיו).
שיעור ו' - מחלוקות ונקודות משותפות, אדר א' תשע"ד, 3 דקות, (וידאו).
שיעור ז' - מהר"ל מפראג על מחלוקות בישראל - מתוך "נצח ישראל", טבת תשע"ה, בה"כ "בית יהודה", י-ם, 22 דקות (וידאו).
שיעור ח' - ראיון עם הרב על מחלוקות בין תלמידי חכמים, אדר א' תשע"ט, בית שלום יוחאי, י-ם, 8 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 56 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ב', תשס"א, 57 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

20 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (הועבר מקלטת, MP3, 7MB).

59 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תש"ס, 60 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שיעור ב' - סוכות והקדושה שבטבע, י"א בתשרי תשע"ה, ישיבת "שבי חברון", 57 דקות (MP3, 27MB). לצפות בשיעור.
שיעור ג' - קודש וטבע, ליל הושענא רבה תשע"ו, 38 דקות (MP3, 14MB).
שיעור ד' - הראי"ה קוק על קדושה בטבע, אב תשע"ח, 3 דקות (וידאו).
שיעור ה' - קדושה וטבע אצל הראי"ה קוק ורב אשכנזי (מניטו), אלול תשע"ח, 40 דקות (וידאו).
שיעור ו' - הראי"ה קוק על מלחמת הקודש והטבע, י"ז בשבט תשע"ט, מכון אורה, 45 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - ההגיון השמעי, 45 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 16MB).
שיעור ב' - מידת ההקשבה היא תכונה ארץ ישראלית, כ"א בשבט תשע"ו, מכון מאיר, 41 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים:
שיעור א' - שיעורים על שבט דן.
שיעור ב' - עשרת השבטים, תשמ"ט, טכניון, 66 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 24MB).
שיעור ג' - י"ב שבטי ישראל, הושענא רבה תשס"א, 146 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 51MB).
שיעור ד' - יחודיות השבטים ואחדות העם, סיון תשע"ה, 2 דקות (וידאו).
שיעור ה' - המאמר של הראי"ה קוק "על עשרת השבטים", תשע"ט, ביה"כ "בית יהודה", י-ם (קבצי MP3).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשס"ג, 58 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שיעור ב' - רבי יהודא אשכנזי (מניטו) על עבודה זרה, תשס"ד, 32 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 12MB).

תשע"ב, 56 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 20MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', ט' באייר תשנ"ד, 4 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).
שיעור ב' (קבצי MP3):
חלק 1, 26 דקות (9MB).
חלק 2, 21 דקות (8MB).
חלק 3, חסר סוף ההקלטה. 25 דקות (9MB).
שיעור ג' - אהבת ישראל, סיון תשס"ח, 44 דקות (MP3, 8MB).
שיעור ד', כ"ב בשבט תשע"ב, 55 דק', מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ה', שבט תשע"ד, 2 דקות (וידאו).
שיעור ו' - אהבה ושונות בין בני אדם, אדר א' תשע"ד, 3 דקות (וידאו).
שיעור ז', ניסן תשע"ה, 2 דקות (וידאו).
שיעור ח' - אהבה, ניסן תשע"ה, מכון מאיר, 2 דקות (וידאו).
שיעור ט' - מצוות התוכחה, מלבי"ם על "ואהבת לרעך כמוך", ט' באייר תשע"ז, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 26 דק' (MP3, 9MB).
שיעור י' - אהבת ישראל במשנת חב'"ד ובתורת הרב קוק, דיון בין הרב אורי שרקי והרב משה ויינר, תמוז תשע"ח, 80 דק' (וידאו).
שיעור י"א, תמוז תשע"ח, ישיבת ישל"צ, י-ם, 48 דקות (וידאו).

שיעורים בבית הספר "מעלה", תשס"א. להוריד את השיעורים להאזנה (קבצי MP3, הועברו מקלטות):
שיעור 1 - תורה ופילוסופיה (62 דקות, 22MB).
שיעור 2 - תורה ופילוסופיה (75 דקות, 27MB).
שיעור 3 - ראיה ושמיעה (78 דקות, 28MB).
שיעור 4 - אומנות יהודית (77 דקות, 27MB).
שיעור 5 - האגדות על תשובה ממסכתות עבודה זרה ומנחות (60 דקות, 21MB).
שיעור 6 - האגדות על רבי ואנטונינוס ממסכת סנהדרין, דף צ"א, עמוד ב' (74 דקות, 26MB).
שיעור 7 - שיר מרובע (66 דקות, 24MB).

לצפות בשיעורים:
שיעור א', 22 דקות.
שיעור ב', 29 דקות.

סדרת שיעורים בערוץ אורות (וידאו):
יהדות לעומת נצרות ואיסלאם, כסלו תשע"ג, 3 דקות.
אמונה ועשייה, כסלו תשע"ג, 5 דקות.
היחס לפוליטיקה:
       שיעור א', כסלו תשע"ג, 5 דקות.
       שיעור ב', מרחשוון תשע"ז, 3 דקות (וידאו, עם כתוביות ברוסית).
שאלה של חיים או מוות, כסלו תשע"ג, 5 דקות.
יהדות לעומת האיסלאם, טבת תשע"ג, 5 דקות.
משיחיות רוחנית ופוליטית, מרחשוון תשע"ז, 3 דקות (וידאו, עם כתוביות ברוסית).

שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר. כסלו תשע"ג, 18 דקות. לצפות בשיחה.

שיחות בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר (וידאו):
שיחה א' - מהי היהדות המקורית?, טבת תשע"ג, 18 דקות.
שיחה ב' - אצל מי נמצאת היהדות המקורית?, ניסן תשע"ג, 22 דקות.

דיון עם אנשי האירגון "עץ אחים", תשע"ב, 29 דקות. לצפות בשיעור.

דיון עם אנשי האירגון "עץ אחים", תשע"ב, 26 דקות. לצפות בשיחה.

דיון עם אנשי האירגון "עץ אחים", תשע"ב, 26 דקות. לצפות בשיחה.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - מדוע כדאי ללמוד תורה?, תשע"א, 23 דקות (MP3, 8MB).
שיעור ב', ו' באב תשע"ב, 52 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ג' - גם בביטול תורה יש מדרגות, מכון מאיר, 2 דקות (וידאו).
שיעור ד' - חשיבות לימוד תורה, תשע"ח, 35 דקות (MP3, 13MB).
שיעור ה' - חובת תלמוד תורה (המאמר של הראי"ה קוק), תשע"ט, סדרת שיעורים בבי"ה "בית יהודה", י-ם (MP3).

דיון עם אנשי האירגון "עץ אחים", תשע"ב, 25 דקות. לצפות בשיחה.

שיעורים נפרדים:
שיעור א', תשס"א, 61 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 22MB).
שיעור ב' - מסכת סנהדרין על תחית המתים, תשע"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 27 דקות (וידאו).
שיעור ג' - הספר "אמונות ודעות" לרב סעדיה גאון על תחית המתים, תשע"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 26 דקות (וידאו).
שיעור ד' - איגרת תחית המתים לרמב"ם, סדרת שיעורים, תשע"ה, מכון מאיר (וידאו ואודיו).
שיעור ה' - האם איוב האמין בתחיית המתים?, תמוז תשע"ז, 1 דק' (וידאו).
שיעור ו' - "האומר אין תחיית המתים מן התורה", ט"ז במרחשוון תשע"ח, מכון מאיר, 3 דקות (וידאו).
שיעור ז' - תחיית המתים וחזון העצמות היבשות, כ"ט באדר א' תשע"ט, מכון אורה, 55 דקות (וידאו).

שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר. סיון תשע"ב, 18 דקות. לצפות בשיחה.

שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר. ניסן תשע"ב, 29 דקות. לצפות בשיחה.

שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר. ניסן תשע"ב, 14 דקות. לצפות בשיחה.

שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר. טבת תשע"ב, 16 דקות. לצפות בשיחה.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', אב תשע"א, 58 דקות (MP3, 21MB).
שיעור ב', אדר ב' תשע"ד, 4 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', מכון מאיר, 55 דקות (MP3, 20MB, הועבר מקלטת).
שיעור ב' - האם ניתן להוכיח את מציאות ה'?, ד' באב תשע"א, 6 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעורים נפרדים:
שיעור א', כ"ד בתמוז תשע"א, מכון מאיר, 52 דקות (וידאו ואודיו).
שיעור ב', טבת תשע"ז, מרכז קדם, 51 דקות (וידאו).
שיעור ג' - גבולות הקודש והחול, אלול תשע"ח, 8 דקות (אודיו).

מכון מאיר, כ' באייר תשע"א, 4 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', הושענא רבה תשס"ג, 153 דקות (MP3, 54MB).
שיעור ב', תשס"ט, 80 דקות, מרכז מחניים, (MP3, 29MB).
שיעור ג' - השארות הנפש, כ"ג באב תשס"ט, 51 דקות (MP3, 12MB).
שיעור ד', תשע"ז, 49 דקות (MP3, 17MB).

מרכז מחניים, תשס"ט. 86 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 31MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - בחירתו של עם ישראל, כ"ח בתמוז תשנ"ה, ערוץ 7, 3 דקות (MP3, 1MB).
שיעור ב' - מרכז מחניים, תשס"ט
חלק 1, 92 דקות, (MP3, 33MB),
חלק 2, 81 דקות, (MP3, 29MB).
שיחה ג' - עם ישראל - באמת מיוחד?, תשרי תשע"ה, שיחת הרב עם ד"ר תומר פרסיקו. 6 דקות (וידאו).
שיעור ד' - הראי"ה קוק על סגולה ובחירה, מתוך איגרת תקנ"ה, א' באב תשע"ח, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 28 דקות (MP3, 10MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשס"ט, 77 דקות, מרכז מחניים (MP3, 28MB).
שיעור ב', ט' בסיון תשע"ב, 54 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיחה ג', שיחה עם יונתן ברג, קפה "דעת", י-ם, י"ח במרחשוון תשע"ח, 52 דקות, (MP3, 19MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - המוסר הישראלי, 6 דקות (MP3, 2MB).
שיעור ב', תשס"ט, 78 דקות, מרכז מחניים (MP3, 28MB).
שיעור ג', אדר א' תשע"ד, 4 דקות (וידאו).
שיחה ד' - דיון על מוסר בין הרב שרקי וד"ר דרור אידר, י"ט בכסלו תשע"ו, 88 דק', ראש יהודי (וידאו). אודיו (MP3, 31MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשס"ט, 84 דקות, מרכז מחניים (MP3, 31MB).
שיעור ב' - שיחה עם פרופ' קרלו שטרנגר, אדר ב' תשע"א, 7 דקות (וידאו).
שיעור ג' - האם ישנם חילונים אמיתיים בימינו?, י"ח בסיון תשע"ג, מכון מאיר, 1 דק' (וידאו).
שיעור ד', שיחה של משבר החילון, אב תשע"ה, 9 דקות (אודיו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 55 דקות (הועבר מקלטת, 19MB, MP3).
שיעור ב', 54 דקות (הועבר מקלטת, 19MB, MP3).
שיעור ג', 59 דקות (הועבר מקלטת, 21MB, MP3).
שיעור ד', י"ד באלול תש"ע, 51 דקות, מכון מאיר, מתוך סדרת השיעורים על מחשבת ישראל (אודיו ווידאו).
שיעור ה' - רמב"ם על טעמי המצוות, תשע"ג, 25 דקות, בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, (MP3, 9MB).

ראש יהודי, טבת תש"ע.
שיעור א' (83 דקות, MP3, 20MB).
שיעור ב' (84 דקות, MP3, 20MB).

ראש יהודי, טבת תש"ע, 79 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 19MB).

ראש יהודי, חשון תש"ע.
שיעור 1, 85 דקות: להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 20MB).
שיעור 2, 79 דקות: להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 19MB).

כ"ט בתשרי תשס"ט, 11 דקות, (MP3, 2MB). להוריד את השיעור להאזנה.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', אב תשס"ח (וידאו):
   חלק 1, 74 דקות.
   חלק 2 - עליות וירידות בעבודת ה', 62 דקות.
   חלק 3 - פרט וכלל בעבודת ה', 65 דקות.
שיעור ב' - היכן הפרט ביחס לכלל?, סיון תשע"ד, 3 דקות (וידאו).
שיעור ג' - עבודת א-לוהים ובירור האמונה, כ"ט בתמוז תשע"ג, מכון מאיר, 1 דק' (וידאו).
שיעור ד' - אגואיזם ועבודת ה', אדר א' תשע"ט, בית שלום יוחאי, י-ם, 9 דקות (וידאו).

שיעורים משנים שונות, הועבר מקלטות. להוריד את השיעורים להאזנה (קבצי MP3):
שיעור א', תשס"א, 59 דקות, 21MB. הקלטה אחרת של אותו שיעור.
שיעור ב', אב תשס"ח, 63 דקות, 11MB.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשס"א, 59 דקות, מכון מאיר, (MP3, 21MB, הועבר מקלטת).
שיעור ב' - שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר, שבט תשע"ד, 13 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', כ"א באלול תשס"ז, 16 דקות, (MP3, 3MB).
שיעור ב', הושענא רבה תשס"ח, 42 דקות, (MP3, 7MB).
שיעור ג' - ענוה ועין טובה, 54 דקות, וידאו. אודיו (MP3, 20MB).
שיעור ד' - גאוה וענוה - מדוע הגאוה מגונה והענוה משובחת?, ד' באב תשע"א, 3 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א'. 51 דקות, תשנ"ט (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).
שיעור ב'. ה' תשרי תשס"ח, 51 דקות, מכון מאיר, כנס תשובה מאהבה (אודיו ווידאו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - האחדות הכוללת, תשס"ג, 58 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
סדרה ב', אב תשס"ו
אחדות הקודש והחול, 64 דקות (MP3, 11MB).
אחדות הנפש והנשמה, 56 דקות (MP3, 10MB).
אחדות עם ישראל וארץ ישראל, 84 דקות (MP3, 14MB).
אחדות עם ישראל והעולם, 79 דקות (MP3, 14MB).
שיעור ג' - אחדות ישראל, אדר תש"ע, ראש יהודי, 61 דקות (MP3, 14MB).
שיחה ד' - יום האחדות והקדושה בכלל ישראל, סיון תשע"ז, 9 דקות (אודיו).

מדרשה, אלול תשס"ו, 3 קבצי MP3:
שיעור 1 (50 דקות, 9MB)
שיעור 2 (48 דקות, 8MB)
שיעור 3 (51 דקות, 9MB)

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תש"ס, 59 דקות, מכון מאיר (MP3, 21MB, הועבר מקלטת).
שיעור ב', א' בשבט תשע"א, 6 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ג' - דברי הרמב"ם בפירושו על המשנה, ד' בסיון תשע"ט, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 27 דקות (MP3, 7MB).
שיעור ד' - תשובת הרשב"ץ, ביה"כ "בית יהודה", י-ם.
חלק 1, י"א בסיון תשע"ט, 35 דקות (MP3, 9MB).
חלק 2, י"ח בסיון תשע"ט, 28 דקות (MP3, 7MB).
חלק 3, כ"ה בסיון תשע"ט, 29 דקות (MP3, 11MB).
חלק 4, כ"ה בסיון תשע"ט, 34 דקות (MP3, 12MB).
חלק 5, כ"ה בסיון תשע"ט, 28 דקות (MP3, 7MB).

ב' בסיון תשס"ז, 2 דקות. לצפות בשיעור.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', ט"ז באייר תשס"ו, 44 דקות (MP3, 8MB).
שיעור ב' - פילוסופים ומקובלים, תשרי תש"ע, ראש יהודי, 82 דקות (MP3, 19MB).
שיעור ג', סיון תשע"ד, 4 דקות (וידאו).
שיעור ד', אדר תשע"ה, מכון מאיר, 2 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - כמה תכליות יש לחיים?, 4 דקות, ערוץ 7, (MP3, 2MB, הועבר מקלטת).
שיעור ב' - מהי תכלית החיים?, 4 דקות, ערוץ 7, (MP3, 2MB, הועבר מקלטת).
שיעור ג', תש"ס, 61 דקות (MP3, 22MB, הועבר מקלטת).
שיעור ד' - למה ה' ברא את העולם?, תש"ס, 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB). סיכום השיעור.
שיעור ה' - מטרת החיים, י"ג במתוז תשס"ו, 50 דקות, מדרשה (MP3, 9MB).
שיעור ו' - מטרת החיים, ט"ו בתמוז תשע"ה, ישיבת רמת-גן, 42 דקות (וידאו).
שיעור ז' - משמעות החיים - תמיהה כתחילת הדרך, אלול תשע"ו, 3 דקות (וידאו, עם כתוביות ברוסית).
שיעור ח' - ידיעת ה' כתכלית החיים, אלול תשע"ו, 4 דקות (וידאו, עם כתוביות ברוסית).
שיעור ט' - איך אדם יכול לדעת מהי מטרת החיים שלו?, מתוז תשע"ז, 6 דקות (אודיו).

להוריד את השיעור להאזנה, תשנ"ט, 58 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשנ"ט, 60 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB). הקלטה אחרת של אותו שיעור.
שיעור ב' - מזל, גורל ובחירה חופשית, 66 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 24MB).
שיעור ג', סיון תשע"ב, 3 דקות (וידאו, מתוך הסדרה "בין קבלה לפילוסופיה").
שיעור ד' - גורל משמים או מאמץ אישי?, מרחשוון תשע"ט, 7 דקות (אודיו).
שיעור ה' - בחירה בין טוב ולרע, חשק ורצון, שבט תשע"ט, 5 דקות (אודיו).

שיעורים נפרדים:
שיעור א', אב תשע"ח, 3 דקות (וידאו).
שיעור ב' - קדושה וטבע אצל הראי"ה קוק ורב אשכנזי (מניטו), אלול תשע"ח, 40 דקות (וידאו).
שיעור ג' - הראי"ה קוק על מלחמת הקודש והטבע, י"ז בשבט תשע"ט, מכון אורה, 45 דקות (וידאו).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם. להוריד את השיעור להאזנה, א' באב תשע"ח, 28 דקות (MP3, 10MB).

דיון בין הרב אורי שרקי והרב משה ויינר, תמוז תשע"ח, 80 דקות. לצפות בדיון.

בית הרב קוק, קיץ תשע"ד, 34 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 12MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם. שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', מתוך "פנקסי הראי"ה", חלק ג', דף קנד. תשע"א, 19 דקות (וידאו).
שיעור ב', מתוך "פנקסי הראי"ה", פינקס י"ג, פרק כ"ג, ט"ו בכסלו תשע"ו, 30 דקות (MP3, 11MB).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)