שיעורים נפרדים:
שיעור א', 56 דקות (MP3, 16MB, הועבר מקלטת).
שיעור ב', תש"ס, 58 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שיעור ג', כ' באייר תשע"א, 55 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, תשע"ג. 24 דק'. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 9MB).

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, תשע"ב, 28 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 10MB).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)