ביה"כ "בית יהודה", י-ם. שיעורים נפרדים:
שיעור א', כ"ט באדר ב' תשע"ו, 28 דקות (MP3, 10MB).
שיעור ב', ד' בניסן תשע"ז, 30 דקות (MP3, 11MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - מהות הניסים, טכניון, 29 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 10MB).
שיעור ב', כ"ז בטבת תשע"ו, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 31 דקות (MP3, 11MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ב' בתמוז תשע"ח. 26 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 9MB).

מתוך הספר "תפארת ישראל", פרק מ"ג. ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ג. להוריד את השיעור להאזנה, 33 דקות (MP3, 11MB).

מתוך הספר "תפארת ישראל", פרק ל"ד. ביה"כ "בית יהודה", י-ם, שבט תשע"ד. 24 דקות. לצפות בשיעור.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשע"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 20 דקות (MP3, 7MB).
שיעור ב', י' במרחשוון תשע"ז, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 26 דקות (MP3, 9MB).

להוריד את השיעור להאזנה, י"ח באדר א' תשע"ו, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 26 דקות (MP3, 9MB).

שיעורים נפרדים בביה"כ "בית יהודה", י-ם:
שיעור א' - על מחלוקות בישראל, טבת תשע"ה, 22 דקות (וידאו).
שיעור ב' - על שנאת חינם, ו' בטבת תשע"ט, 24 דקות (MP3, 9MB).

מתוך ההקדמה לספר "נצח ישראל". ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ניסן תשע"ד. 25 דקות. לצפות בשיעור.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם. שיעורים נפרדים:
שיעור א', תשע"ב, 27 דקות (MP3, 10MB).
שיעור ב', כ"ב בסיון תשע"ב, 35 דקות (MP3, 12MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם.
שיעור א', אייר תשע"ד, 26 דקות (וידאו).
שיעור ב', י"ט באייר תשע"ח, 31 דקות (MP3, 11MB).

שיעור בנושא "מהו המאבק של עם ישראל ביוונים בימינו אנו?". ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כסלו תשע"ט, 29 דקות. לצפות בשיעור.

מתוך הספר "אור חדש". ביה"כ "בית יהודה", י-ם.
שיעור א' - סיבת התגדלותו של המן, א' באדר תשע"ח, 26 דקות (MP3, 9MB).
שיעור ב' - למה מרדכי לא השתחווה להמן?, ח' באדר תשע"ח, 29 דקות (MP3, 10MB).

שיעורים נפרדים:
שיעור א', 57 דקות (MP3, 20MB, הועבר מקלטת).
שיעור ב', אב תשע"ז, 6 דקות (וידאו).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)