מתוך הקדמת הרמב"ם לכתבי היפוקרטס. כ' בטבת תשפ"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 28 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 10MB).

ו' בטבת תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 22 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 9MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 25 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 9MB).

י"ז בטבת תשפ"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 23 דקות. אודיו (MP3, 8MB).

מכון מאיר, י"ג בכסלו תשפ"א, 5 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ד' בסיון תשע"ט. להוריד את השיעור להאזנה, 27 דקות (MP3, 7MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם.

שיעור א', ה' באייר תשע"ט, 29 דקות (MP3, 7MB).

שיעור ב', כ"ו באייר תשע"ט, 26 דקות (MP3, 6MB).

וידאו (שני השיעורים).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', ז' בשבט תשע"ז, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 30 דקות (MP3, 11MB).

שיעור ב', כ"ז בסיון תשע"ז, מכון אורה, 54 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 19MB).

שיעור ג', ה' בשבט תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 23 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 5MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תש"ס, 61 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 22MB).

שיעור ב', י"ט בטבת תשע"ז, מכון מאיר, 5 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ג', תשפ"א, כולל ישורון, 43 דקות (MP3, 15MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ג. 25 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 9MB).

שיחות נפרדות (וידאו):

שיחה א', סיון תשע"ב, 16 דקות. אודיו (MP3, 6MB).

שיחה ב' - מה היה אומר הרמב"ם על תקופתנו?, סיון תשע"ב, 18 דקות. אודיו (MP3, 7MB).