ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"ז במרחשוון תשע"ז. להוריד את השיעור להאזנה, 30 דקות (MP3, 11MB).

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, שבט תשע"ה. 26 דקות. לצפות בשיעור.

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, טבת תשע"ה. 29 דקות. לצפות בשיעור.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', אב תשע"א, 53 דקות (MP3, 19MB).
שיעור ב' - עולם נברא או עולם קדמון? (חלק ב', פרק כ"ה), כ"ו בתשרי תשע"ז, 27 דקות (MP3, 9MB).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)