שיעורים נפרדים:

תשע"ט, פרק א', הלכה א', 41 דקות (MP3, 15MB).

תש"פ:

שיעור א', פרק א', הלכה א', 38 דקות (MP3, 14MB).

שיעור ב', פרק א', הלכה ב', 42 דקות (MP3, 15MB).

שיעור ג', פרק א', הלכות ב'-ג', 39 דקות (MP3, 14MB).

שיעור ד', פרק ב', הלכה א', 43 דקות (MP3, 15MB).

שיעור ה', פרק ב', הלכה ו', 41 דקות (MP3, 15MB).

טכניון, קבצי MP3, הועבר מקלטות:

שיעור א' - הלכה א', 18 דקות (7MB).

שיעור ב' - תשובה וכפרה, 55 דקות (19MB, חסרה תחילת ההקלטה).

אודיו, כ"ב באלול תש"פ, ביה"כ "בית יהודה", י-ם (MP3, 6MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 24 דק'. וידאו, אודיו (MP3, 9MB).