אלול תשס"ח, חיפה, 33 דקות. וידאו, אודיו (6MB, MP3).

שיעורים נפרדים:

תשע"ט, פרק א', הלכה א', 41 דקות (MP3, 15MB).

תש"פ:

שיעור א', פרק א', הלכה א', 38 דקות (MP3, 14MB).

שיעור ב', פרק א', הלכה ב', 42 דקות (MP3, 15MB).

שיעור ג', פרק א', הלכות ב'-ג', 39 דקות (MP3, 14MB).

שיעור ד', פרק ב', הלכה א', 43 דקות (MP3, 15MB).

שיעור ה', פרק ב', הלכה ו', 41 דקות (MP3, 15MB).

טכניון, קבצי MP3, הועבר מקלטות:

שיעור א' - הלכה א', 18 דקות (7MB).

שיעור ב' - תשובה וכפרה, 55 דקות (19MB, חסרה תחילת ההקלטה).

אודיו, כ"ב באלול תש"פ, ביה"כ "בית יהודה", י-ם (MP3, 6MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 24 דק'. וידאו, אודיו (MP3, 9MB).

ג' במרחשוון תשפ"ג, בהי"כ "בית יהודה", י-ם, 20 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 5MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תש"ס, 60 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).

שיעור ב' , הושענא רבה תשס"ב, 103 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 37MB).

שיעורים משנים שונות:

סדרת תשנ"ח - הועברה מקלטות, קבצי MP3:
שיעור 1 (54 דקות, 13MB).
שיעור 2 (59 דקות, 14MB).
שיעור 3 ( 53 דקות, 13MB).

שיעור תשע"ו, ביה"כ "בית יהודה", י' במרחשון תשע"ו, 31 דקות (MP3, 11MB).

סדרת תשע"ו - מכון מאיר.

שיעורים נפרדים:

תשנ"ח, 52 דקות (MP3, 18MB).

תשע"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 23 דקות (MP3, 8MB).

סדרת תשע"ו, מכון מאיר.

תשפ"ב, ט"ז במרחשוון תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 17 דקות (MP3, 6MB).

מתוך סדרת השיעורים "ליקוטי נבוכים". תשפ"ב, ביה"ס "בית יהודה", י-ם. 5 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 2MB).

וידאו, כ' בסיון תשס"ח, מכון מאיר, 8 דקות. מתוך השיעור.

טבת תשפ"ג, 59 דקות. אודיו (MP3, 21MB).

קטע משיעור. ו' בטבת תשפ"ג, 6 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 3MB).

א' בכסלו תשפ"ג, 57 דקות. אודיו (MP3, 20MB).

מתוך הסדרה "ליקוטי נבוכים". כ"ה בסיון תשפ"ב, 54 דקות. אודיו (MP3, 19MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י' במרחשוון תש"פ, 27 דקות. אודיו (MP3, 7MB).

שבט תשע"ד, בית הכנסת "בית יהודה", י-ם, 19 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 7MB).

אודיו. 18 דקות (MP3, 7MB), כ"ה בסיון תשע"ח, ביה"כ "בית יהודה", י-ם.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, שבט תשע"ה. 26 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 9MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"ז במרחשוון תשע"ז. אודיו, 30 דקות (MP3, 11MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, טבת תשע"ה. 29 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 10MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', אב תשע"א, 53 דקות (MP3, 19MB).

שיעור ב' - עולם נברא או עולם קדמון? (חלק ב', פרק כ"ה), כ"ו בתשרי תשע"ז, 27 דקות (MP3, 9MB).

תשע"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 23 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 8MB).

מתוך הקדמת הרמב"ם לכתבי היפוקרטס. כ' בטבת תשפ"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 28 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 10MB).

ו' בטבת תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 22 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 9MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 25 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 9MB).

י"ז בטבת תשפ"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 23 דקות. אודיו (MP3, 8MB).

מכון מאיר, י"ג בכסלו תשפ"א, 5 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ד' בסיון תשע"ט. להוריד את השיעור להאזנה, 27 דקות (MP3, 7MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם.

שיעור א', ה' באייר תשע"ט, 29 דקות (MP3, 7MB).

שיעור ב', כ"ו באייר תשע"ט, 26 דקות (MP3, 6MB).

וידאו (שני השיעורים).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', ז' בשבט תשע"ז, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 30 דקות (MP3, 11MB).

שיעור ב', כ"ז בסיון תשע"ז, מכון אורה, 54 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 19MB).

שיעור ג', ה' בשבט תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 23 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 5MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תש"ס, 61 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 22MB).

שיעור ב', י"ט בטבת תשע"ז, מכון מאיר, 5 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ג', תשפ"א, כולל ישורון, 43 דקות (MP3, 15MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ג. 25 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 9MB).

שיחות נפרדות (וידאו):

שיחה א', סיון תשע"ב, 16 דקות. אודיו (MP3, 6MB).

שיחה ב' - מה היה אומר הרמב"ם על תקופתנו?, סיון תשע"ב, 18 דקות. אודיו (MP3, 7MB).