שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תמוז תשס"ח, 78 דקות, ראש יהודי (MP3, 14MB).
שיעור ב', כ"ו בחשון תשע"ב, 51 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ג', תשע"ב, 53 דקות, שוויץ (MP3, 19MB).
שיעור ד', תשע"ו, 56 דקות (MP3, 20MB).
שיעור ה', י"ד בסיון תשע"ו, מכון אורה, 31 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', ב' באייר תשנ"ח, 57 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ב', תשס"א, 38 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 14MB).
שיעור ג', תשס"ג, 59 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שיעור ד' - סמיכת גאולה לתפילה בערבית, חזקיהו המלך והלל, י"ד בחשון תשס"ח, 67 דקות (MP3, 12MB).
שיעור ה', כ"ח בטבת תש"ע, 48 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ו', ז' באייר תשע"ז, מכון אורה, 52 דקות (וידאו).

סדרת שיעורים קצרים בערוץ אורות (וידאו):
תפילה - פריצת מסך בין אדם לה', תשרי תשע"ד, 4 דקות.
מה לעשות כשתפילותינו אינן נענות?, מרחשוון תשע"ד, 5 דקות.
איך משלבים בין יראה לשמחה בתפילתנו?, מרחשוון תשע"ד, 5 דקות.
מדוע נוסח התפילה קבוע?, מרחשוון תשע"ד, 4 דקות.
האם צריך נוסח תפילה אחיד?, כסלו תשע"ד, 4 דקות.
איך נצליח להתכוון בתפילה?, כסלו תשע"ד, 5 דקות.

מכון מאיר, כ"ד בסיון תשע"ז, 4 דקות. לצפות בשיעור.

מכון מאיר, ט' בשבט תשע"ז, 1 דק'. לצפות בשיעור.

שיעורים נפרדים:
שיעור א', 59 דקות (MP3, 21MB, הועבר מקלטת).
שיעור ב' - תפילה - מה ההגיון בה?, כנס בכל לבבך תשע"ו, 51 דקות (וידאו).

להוריד את השיעור להאזנה, הושענא רבה תשנ"ז, ירושלים, 75 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 27MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - הפרשה הראשונה של קריאת שמע, 3 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, 1MB).
שיעור ב' - הפרשה הראשונה של קריאת שמע, ז' באב תשע"ד, 56 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ג' - הפרשה השניה של קריאת שמע, 4 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, 1MB).
שיעור ד':
חלק 1, ז' בתמוז תשע"ב, 57 דקות, מכון מאיר (וידאו ואודיו).
חלק 2, י"ד בתמוז תשע"ב, 53 דקות, מכון מאיר (וידאו ואודיו).
שיעור ה' - מתוך הספר "אור לנתיבתי" לרצי"ה קוק, י"ב באב תשע"ז, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 26 דקות (MP3, 9MB).

תשס"ד. להוריד את השיעור להאזנה, 53 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

מכון מאיר, יום עיון לקראת תשעה באב, ז' באב תשע"א, 49 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה.

שיעורים נפרדים:
שיעור א', סיון תשע"א, 3 דקות (וידאו).
שיעור ב' - תפילה על פי כוונות, תשרי תשע"ב, 4 דקות (וידאו).

טכניון, 59 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (הועבר מקלטת, MP3, 14MB).

מכון מאיר, ה' בחשון תשע"ב, 49 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה.

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)