אודיו, מכון מאיר, 54 דקות (MP3, 19MB, הועבר מקלטת).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', כ' בשבט תשע"א, מכון מאיר, 52 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ב' - ייחודה הישראלי של התורה שבעל פה, תשע"ו, 1 דקות (1MB). מתוך קורס על יסודות האמונה.

מרכז מחניים, תשס"ט. 88 דקות. אודיו (MP3, 32MB).

ראש יהודי, תש"ע.

שיעור 1 (83 דקות, MP3, 30MB)

שיעור 2 (81 דקות, MP3, 29MB)

מתוך סדרת השיעורים "ליקוטי נבוכים". כסלו תשפ"ב, ביה"ס "בית יהודה", י-ם. 4 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 2MB).

אודיו, תשע"ו, 3 דקות (MP3, 1MB). מתוך הסדרה.

מכון מאיר, כ"ב במרחשוון תשע"ז, 2 דקות, וידאו. מתוך השיעור.

מכון אורה, אלול תשע"ח, שני שיעורים (57, 58 דקות). וידאו. אודיו: שיעור א' (MP3, 20MB), שיעור ב' (MP3, 20MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם. אודיו, י"ג באייר תשע"ו, 32 דקות (MP3, 12MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - קבלה לעם - מתוך תשובת רשב"ש, 22 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 11MB).

שיעור ב' - מי יכול ללמוד קבלה?, חורף תשע"א, 5 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור ג' - דרכי לימוד בקבלה, סיון תשע"א, 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

אב תשע"א. 58 דקות. אודיו (MP3, 21MB).

להאזין לשיחה, אב תשע"ו, 8 דקות.

ז' בשבט תשפ"ג, סניף תורהנוער, גבעת שמואל, 2 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 1MB). מתוך שו"ת בגבעת שמואל.

י"א בסיון תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", 30 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 7MB).

וידאו, ד' באדר תשס״ז, מכון מאיר, 2 דקות. מתוך שיעור.

מכון מאיר, כ"ט באדר א' תשע"ט, 4 דקות, וידאו. מתוך השיעור.

שיעורים נפרדים:

הרבנות הראשית והסנהדרין, ניסן תשע"ג, שיחת הרב עם פרופ' שטרנגר. 16 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 6MB).

כשרות, אירגון צהר והרבנות הראשית, אדר תשע"ח, 4 דקות (אודיו).

נאום הראי"ה קוק בועידה לסידור של הרבנות הראשית, תש"פ, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, קבצי MP3.

כ' בתמוז תשנ"ה, טכניון, 16 דקות. אודיו (הועבר מקלטת, MP3, 6MB).

בית ספר שדה חרמון, קיץ תשע"ג, 43 דקות. אודיו (MP3, 15MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', ח' בסיון תשס"ג, 62 דקות (MP3, 22MB).

שיחה ב' - הרבנות הראשית והסנהדרין, ניסן תשע"ג, שיחת הרב עם פרופ' שטרנגר. 16 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 6MB).

שיחה ג' - סנהדרין ומלך, 3 דקות, אב תשע"ה (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיחה ד' - סנהדרין, כסף ועצמאות התורה, כסלו תשע"ו, 11 דקות (אודיו).

שיחה ה' - ראיון עם הרב בערוץ-7 על חידוש סנהדרין בימינו, ט' באייר תשפ"א, 7 דקות (MP3, 3MB).

שיחה ו' - חידוש סנהדרין בימינו, 23 דקות, אייר תשפ"א (וידאו). אודיו (MP3, 8MB).

שיעורים שנפרדים:

שיעור א', תש"ס, 56 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ב', ו' בשבט תשע"א, 51 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

מכון מאיר, ד' בכסלו תשע"א, 6 דקות. וידאו ואודיו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', ל' בתשרי תשס"ג, 57 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB). הקלטה אחרת של אותו שיעור.

שיעור ב' - היחס הנפשי לחומרא ולקולא, י"ב בסיון תשע"א, 55 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ג' - "המחמיר תבוא עליו ברכה", תשפ"א, 12 דק', מתוך שיעור על מסכת אבות (וידאו). אודיו (MP3, 5MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י' באדר א' תשע"ט. 31 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 11MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - מסורת הפסיקה של חכמי אלג'יריה , תש"ס, כנס לכבוד הרב אברהם חזן, 31 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 11MB).

שיעור ב' - הלכה בעולמם של יהודי צפון אפריקה, כ"ב בניסן תשס"ז, י-ם, כנס לע"נ הרב אברהם חזן, 21 דקות (MP3, 4MB).

שיעור ג' - תורת החכמים הספרדיים, כ' בשבט תשע"ו, 50 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 18MB).

שיעור ד' - ליקוט ניצוצות מצפון אפריקה וצרפת, הרב יעקב שושנה זצ"ל, טבת תשפ"ג, 19 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 7MB).

בית שלום יוחאי, י-ם, אדר א' תשע"ט. 11 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 4MB).

מכון מאיר, ה' באב תשס"ח, 8 דקות. וידאו ואודיו.

מכון מאיר, י"ג אייר תשס"ח, 9 דקות. וידאו ואודיו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', ט' בטבת תשע"ב, מכון מאיר, 55 דקות (אודיו ווידאו).

שיעור ב', טבת תשע"ט, 7 דקות (אודיו).

מכון מאיר, כ"ט במרחשוון תשע"ז, 5 דקות. וידאו ואודיו.

מכון מאיר, ה' בכסלו תשע"ז, 5 דקות. וידאו ואודיו.

מכון מאיר, ד' בכסלו תשע"ז, 6 דקות. וידאו ואודיו.

מכון מאיר, ה' בכסלו תשע"ז, 6 דקות. וידאו ואודיו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - חוני המעגל ומלחמת אחים, ו' בתמוז תשנ"ה, טכניון, 24 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 9MB).

שיעור ב', 21 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 10MB).

שיעור ג', ה' בכסלו תשע"ז, מכון מאיר, 5 דקות (וידאו ואודיו).

מכון מאיר, י"ח בכסלו תשע"ז, 5 דקות. וידאו ואודיו.

מכון מאיר, ה' בכסלו תשע"ז, 5 דקות. וידאו ואודיו.

מכון מאיר, ז' בטבת תשע"ז, 6 דקות. וידאו ואודיו.

מכון מאיר, י"ח בטבת תשע"ז, 5 דקות. וידאו ואודיו.

מכון מאיר, ה' בכסלו תשע"ז, 7 דקות. וידאו ואודיו.

מכון מאיר, ה' בכסלו תשע"ז, 6 דקות. וידאו ואודיו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשס"ג 62 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 22MB).

שיעור ב', ה' בכסלו תשע"ז, מכון מאיר, 7 דקות (וידאו ואודיו).

י"א באייר תשפ"א, 21 דקות, בית הכנסת "בית יהודה", י-ם. אודיו (MP3, 8MB).

מכון מאיר, ה' בכסלו תשע"ז, 8 דקות. וידאו ואודיו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 54 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

שיעור ב', ה' בכסלו תשע"ז, 7 דקות, מכון מאיר (וידאו ואודיו).

וידאו ואודיו, אב תשע"ז, 6 דקות.

מכון מאיר, כ"ג בשבט תשע"ז, 6 דקות. וידאו ואודיו.

וידאו ואודיו, אדר תשע"ז, 5 דקות.

מכון מאיר, ה' בכסלו תשע"ז, 5 דקות. וידאו ואודיו.

וידאו ואודיו, ניסן תשע"ז, 5 דקות.

וידאו ואודיו, ניסן תשע"ז, 5 דקות.

אודיו, תשס"ד, 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

וידאו ואודיו, מרחשוון תשע"ח, 4 דקות.

וידאו ואודיו, ניסן תשע"ז, 4 דקות.

סיון תשע"ז, 31 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 11MB).

וידאו ואודיו, כ"ה בטבת תשע"ז, מכון מאיר, 3 דקות.

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - כשהאר"י פגש את רבי יוסף קארו, מכון מאיר, 1 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעור ב', מרחשוון תשע"ח, 4 דקות (וידאו ואודיו).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', אב תשע"ז, 5 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ב' - שיטתו ההלכתית של הרמ"א, י"א בסיון תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", 30 דקות (וידאו ואודיו).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', ד' באב תשע"ז, מכון מאיר, 4 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ב' - מתוך הספר "שבחי האר"י", ה' באב תשע"ז, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 26 דקות (אודיו, MP3, 9MB).

שיעור ג' - כשהאר"י פגש את רבי יוסף קארו, מכון מאיר, 1 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

וידאו ואודיו, מרחשוון תשע"ח, 5 דקות.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - האיגרת של בעש"ט לגיסו, תשע"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 24 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 9MB).

שיעור ב', סיון תשע"ז, 4 דקות (וידאו ואודיו).

מכון מאיר, ט"ו בתמוז תשס"ז, 4 דקות. וידאו ואודיו.

מכון מאיר, י' בשבט תשע"ז, 4 דקות. וידאו ואודיו.

מכון מאיר, י"א בסיון תשע"ז, 4 דקות. וידאו ואודיו.

מכון מאיר, י"ח בכסלו תשע"ט, 4 דקות. וידאו ואודיו.

מכון מאיר, ד' בתשרי תש"ע, 1 דק'. וידאו ואודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ. אודיו, 10 דקות (2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ. אודיו, 10 דקות (2MB).

וידאו, מכון מאיר, ג' בשבט תש"פ, 6 דקות. מתוך שיעור.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ. אודיו, 10 דקות (2MB).

י"ח בטבת תשע"ה, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 30 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 11MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשע"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 28 דקות (MP3, 10MB).

שיעור ב', כ"ח באב תשע"ד, יום עיון במשנת הרב הנזיר, 10 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 4MB). הקלטת יום העיון בשלמותו.

שיעור ג' - התכתבות הרב הנזיר עם הרבי מלובביץ' על נבואה, ט"ו בתמוז תשע"ז, מכון מאיר, 1 דק' (וידאו). מתוך שיעור.

שיעור ד' - נבואה, פילוסופיה ותורתו של הרב דוד כהן ("הנזיר") , כ"א בשבט תשע"ח, 48 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 17MB).

שיעור ה' - נבואה, פילוסופיה ותורתו של הרב דוד כהן ("הנזיר"), אב תש"פ, 30 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 11MB).

שיעור ו' - הרב הנזיר על הרמח"ל, כ"ט באב תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", 17 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור ז' - הרב הנזיר על שאלת הידיעה והבחירה, ז' באייר תשפ"ג, 23 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 5MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', חידושים ממר שושני, כ"ה באדר תשע"ח, בית שלום יוחאי, י-ם, 28 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 10MB).

שיעור ב' - תורות נפלאות ממר שושני, ה' בטבת תש"פ, בית שלום יוחאי, י-ם, 18 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 7MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - החוברת "עניינה של תורת החסידות" של הרבי מלובביץ', תשע"ג, ביה"כ "בית יהודה", 28 דק' (MP3, 10MB).

שיחה ב' - הרבי מלובביץ', משיח, גולה וגאולה, תמוז תשע"ז, 9 דקות (אודיו).

שיעור ג' - התכתבות הרב הנזיר עם הרבי מלובביץ' על נבואה, ט"ו בתמוז תשע"ז, מכון מאיר, 1 דק' (וידאו). מתוך שיעור.

שתיקה והרב חזן, אייר תשפ"א, 10 דקות (MP3, 4MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', אלול תשפ"א, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור ב' - ראש השנה, חירות והרב גץ, כ"ב באלול תשפ"ב, 9 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB). סיכום השיעור.

וידאו ואודיו, מרחשוון תשע"ח, 2 דקות.

פודקאסט, אדר א' תשפ"ב, 8 דקות. אודיו (MP3, 3MB).

י"ד בכסלו תשפ"ג, ערוץ טוב, 4 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 2MB).