שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', ליל הושענא רבה תשס"ד, 119 דקות (MP3, 42MB).
שיעור ב', י"א בתשרי תשע"ב, 42 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).