דברי הרב לרגל סיום ש"ס משניות בתנועת הנוער עזרא, כ"ב בניסן תש"פ, 5 דקות. וידאו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ד, 19 דקות (MP3, 7MB). להוריד את השיעור להאזנה.

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - סמיכת גאולה לתפילה, "בנפול אויבך אל תשמח", כ"ט בניסן תשנ"ג, 77 דק', טכניון (MP3, 27MB).

שיעור ב', ב' באייר תשנ"ח, 57 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ג', תשס"א, 38 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 14MB).

שיעור ד', תשס"ג, 59 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).

שיעור ה' - סמיכת גאולה לתפילה בערבית, חזקיהו המלך והלל, י"ד בחשון תשס"ח, 67 דקות (MP3, 12MB).

שיעור ו', כ"ח בטבת תש"ע, 48 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ז', ז' באייר תשע"ז, מכון אורה, 52 דקות (וידאו).

שיעור ח', כ' באדר תשע"ח, מכון אורה, 57 דקות (וידאו).

שיעור ט', אייר תשע"ח, ישיבת ההסדר בירוחם, 58 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תמוז תשס"ח, 78 דקות, ראש יהודי (MP3, 14MB).

שיעור ב', כ"ו בחשון תשע"ב, 51 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ג', תשע"ב, 53 דקות, שוויץ (MP3, 19MB).

שיעור ד', תשע"ו, 56 דקות (MP3, 20MB).

שיעור ה', י"ד בסיון תשע"ו, מכון אורה, 31 דקות (וידאו).

מתוך הספר "עין איה" על מסכת ברכות. להוריד את השיעור להאזנה, תשנ"ט, 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).