שיעורים נפרדים:
שיעור א', ג' בסיון תשס"ט, מכון מאיר, 48 דקות (וידאו ואודיו).
שיעור ב', אב תשע"ו, 2 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים:
שיעור א', 51 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 15MB).
שיעור ב', תשע"ו, בה"כ "ישורון", י-ם, 45 דקות (MP3, 16MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, הושענא רבה תשע"ט, 47 דקות. וידאו. אודיו (MP3, 17MB).

שיעורים נפרדים:
שיעור א' (שני חלקים, וידאו). אודיו: חלק 1 (17 דקות, MP3, 8MB). חלק 2 (20 דקות, MP3, 10MB)
שיעור ב', אב תשע"ו, 2 דקות (וידאו).

מרחשוון תשע"ז. לצפות בשיעור, 3 דקות.

מרחשוון תשע"ז. לצפות בשיעור, 3 דקות.

מרחשוון תשע"ז. לצפות בשיעור, 3 דקות.

מרחשוון תשע"ז. לצפות בשיעור, 4 דקות.

מרחשוון תשע"ז. לצפות בשיעור, 3 דקות.

מרחשוון תשע"ז. לצפות בשיעור, 3 דקות.

מרחשוון תשע"ז. לצפות בשיעור, 3 דקות.

מרחשוון תשע"ז. לצפות בשיעור, 3 דקות.

שיעורים נפרדים:
שיעור א', 16 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 8MB).
שיעור ב' - רבי פינחס הלוי הורוביץ על מזמור נ"א, ה' בתשרי תשע"ט, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 23 דקות (MP3, 8MB).

שיעורים נפרדים:
שיעור א' - מזמור ע"ו וסוכות, אלול תשע"ד, חיפה, 39 דקות (MP3, 18MB).
שיעור ב', אלול תשע"ד, 17 דקות (MP3, 8MB).
שיעור ג' - ביטול הרע, כסלו תשע"ז, 2 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים:
שיעור א' - ספר התניא על "שמש ומגן ה' א-לוהים", כסלו תשע"ה, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 27 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 10MB).
שיעור ב' - הנשמה משתוקקת לה', כסלו תשע"ז, 3 דקות (וידאו).

מתוך הספר "פנים יפות" לרבי פינחס הלוי הורוויץ. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה, 11 דקות (MP3, 6MB).

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)