כ"ו באדר ב' תשס"ג, 62 דקות. אודיו (MP3, 22MB, הועבר מקלטת, חסרים תחילה וסוף ההקלטה).

וידאו, מכון מאיר, ח' באייר תשע"א, 7 דקות. מתוך השיעור.