ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ב בטבת תשע"ז, 31 דקות (MP3, 11MB). אודיו.

ג' באלול התשס"ב, 62 דקות. אודיו (הועבר מקלטת, MP3, 22MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ' בטבת תשע"ו, 23 דקות (MP3, 8MB). אודיו.

שיעורים נפרדים בביה"כ "בית יהודה", י-ם.

שיעור א' - פרי צדיק והנצי"ב מוולוז'ין על "והן לא יאמינו לי", טבת תשע"ד, 28 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 10MB).

שיעור ב' - הנצי"ב והרב קוק על דור הגאולה, ט' בסיון תשע"ו, מ' אורה, 26 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 9MB).

שיעור ג' - הנצי"ב מוולוז'ין על האותות שה' נתן למשה, י"ח בטבת תשע"ח, 24 דקות (MP3, 9MB).

שיעור ד' - הנצי"ב על הגאולה, יישוב א"י, "והן לא יאמינו לי", תשע"ט, מ' אורה, 42 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 15MB).

שיעור ה' - הנצי"ב מוולוז'ין על "והן לא יאמינו לי", שיעור על יום העצמאות, תשע"ט, כולל ישורון, 40 דקות (MP3, 14MB).

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", י"ז בטבת תש"ע, 27 דקות. וידאו ואודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ה בטבת תשע"ח, 31 דקות (MP3, 11MB). אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ב, 25 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 9MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"א, 12 דקות (MP3, 4MB). אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, טבת תשע"ד. 27 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 10MB).

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", כ"א בטבת תש"ע, 26 דקות. וידאו ואודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ה' בשבט תשע"ט. 21 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 8MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, שבט תשע"ה. 27 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 10MB).

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", כ"ח בטבת תש"ע, 24 דקות. וידאו ואודיו.

שבט תשפ"ג, ערוץ טוב, 21 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 8MB).

מתוך הספר "מים חיים". ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י' בשבט תשע"ח. 26 דקות. אודיו (MP3, 9MB).

55 דקות. אודיו (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"ב בשבט תשע"ט. 25 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 9MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, שבט תשע"ד. 26 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 10MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"א. 29 דקות. אודיו (MP3, 11MB).

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", ט' בשבט תש"ע, 26 דקות. וידאו ואודיו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - שירת הים, אדר תשע"ה, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעור ב' - ירידת המן, אדר תשע"ה, 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שבט תשפ"ג, ערוץ טוב, 20 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 7MB).

מתוך הספר "תורה שלמה". ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"ט בשבט תשע"ט. 30 דקות. אודיו (MP3, 11MB).

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", י"ז בשבט תש"ע, 24 דקות. וידאו ואודיו.

אודיו. 56 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

י"ב בכסלו תשס"ד. אודיו, 56 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 31 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 11MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ו שבט תשע"ו. אודיו, 26 דקות (MP3, 9MB).

בה"כ "בית יהודה", י-ם. אודיו, שבט תשע"ה, 28 דקות (MP3, 10MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', טכניון, 19 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 7MB).

שיעור ב', תשפ"א, כולל ישורון, 39 דקות (MP3, 14MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, שבט תשע"ד. 20 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 7MB).

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", כ"ג בשבט תש"ע, 24 דקות. וידאו ואודיו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - משפט עברי זה פרמיטיבי?, שבט תשס"ז, 2 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ב' - תורה זה לא רק חוקים, ב' בשבט תשס"ח, 2 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ג' - התורה והמצווה, אדר תשע"ה, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעור ד' - "לא תבשל גדי בחלב אמו", אדר תשע"ה, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', מכון מאיר, 68 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 24MB).

שיעור ב', מכון מאיר, 53 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

שיעור ג', מכון מאיר, 56 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ד', מכון מאיר, 49 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 17MB).

שיעור ה', טכניון, 45 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 16MB, חסר סוף ההקלטה).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם. שיעורים נפרדים:

שיעור א', ג' באדר א' תשע"ט, 31 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 11MB).

שיעור ב':
חלק 1, ג' באדר תשפ"ג, 23 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 6MB).
חלק 2, י' באדר תשפ"ג, 19 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 5MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ג' באדר א' תשע"ו. 26 דקות. אודיו (MP3, 9MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ב, 18 דקות (MP3, 7MB). אודיו.

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", א' באדר תש"ע, 25 דקות. וידאו ואודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"א. 22 דק'. אודיו (MP3, 8MB).

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", ג' באדר תש"ע, 27 דקות. וידאו ואודיו.

ביה"כ"בית יהודה", י-ם, תשע"א. 29 דקות. אודיו (MP3, 11MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 53 דקות, (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

שיעור ב', 27 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 10MB).

שיעור ג', תשס"ד, 40 דקות (MP3, 14MB).

שיעור ד' - המהר"ל מפראג על חטא העגל, י"ח באדר א' תשע"ו, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 26 דקות (MP3, 9MB).

שיעור ה' - הראי"ה קוק על מעשה העגל, י"ז באדר א' תשע"ט, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 21 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 8MB).

שיעור ו' - רבי אליעזר אשכנזי על חטא העגל, י"ז באדר א' תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", 20 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 5MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', טכניון, 77 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 27MB).

שיעור ב', מתוך שיעור על "מורה נבוכים", י"ג בטבת תשפ"ג.
    הקלטה 1 (וידאו), 6 דקות. אודיו (MP3, 2MB).
    הקלטה 2 (וידאו), 7 דקות. אודיו (MP3, 3MB).

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", י"ד באדר תש"ע, 26 דקות. וידאו ואודיו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - עם קשה עורף, ט"ז באדר תשס"ז, 2 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ב' - איך יוצאים ממשבר?, ב' באדר א' תשס"ח, 2 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ג', 103FM, ט"ז באדר תשפ"א, 3 דקות (MP3, 1MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ד באדר א' תשע"ט, 28 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 10MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ב, 23 דקות. אודיו (MP3, 8MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - פרשת ויקהל, 53 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 19MB). איכות הקלטה גרועה.

שיעור ב' - פרשת ויקהל ופרשת שקלים, 52 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).

שיעור ג' - פרשת ויקהל, תשנ"ה, 4 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 2MB).

שיעור ד' - פרשת ויקהל, 18 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, חסר סוף ההקלטה, MP3, 7MB).

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", כ"א באדר תש"ע, 23 דקות. וידאו ואודיו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - פרשות ויקהל, פקודי, ויקרא, צו, שמיני, מכון מאיר, 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

שיעור ב' - פרשות ויקהל-פקודי ופרשת פרה, טכניון, 17 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 6MB).

שיעור ג' - פרשות ויקהל-פקודי, טכניון, 34 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 12MB).

שיעור ד' - פרשות ויקהל-פקודי, טכניון, 37 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 13MB).

שיעור ה' - פרשות ויקהל-פקודי, תורה ומלאכה, אדר תשפ"ג, ערוץ טוב, 19 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 7MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 51 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).

שיעור ב', 45 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 16MB).

שיעור ג', כ"ו באדר תשנ"ד, 3 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).

שיעור ד', 4 דקות, רשת א' (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).

שיעור ה', 45 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 16MB).