ביה"כ "בית יהודה", י-ם. שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשע"ג, 28 דקות (MP3, 10MB).

שיעור ב', כ"ד באדר א' תשפ"ב, 24 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 6MB).

מכון מאיר, מסיבת ראש חודש אדר א' תשס"ח, 8 דקות. וידאו ואודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ח שבט תשע"ז. אודיו, 28 דקות (MP3, 10MB).

שיעור ברדיו (ערוץ 7). 4 דקות. אודיו (MP3, 2MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשע"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 22 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 11MB).

שיעור ב', תשע"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 26 דקות (MP3, 9MB).

אודיו, תשע"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 25 דקות (MP3, 9MB).

י"ב באדר תשע"ז, ביה"כ "בית יהודה", י-ם. אודיו, 31 דקות (MP3, 9MB).

תשע"ב, 23 דקות, בית הכנסת "בית יהודה", י-ם. וידאו, אודיו (MP3, 9MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשס"ג, 51 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).

שיעור ב', כ' באדר תשע"ב. 54 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם. שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשע"א, 26 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 10MB).

שיעור ב', י"ט באדר תשע"ז, 35 דקות (MP3, 13MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', מתוך הספר "מדבר שור", תשע"א, 24 דקות, ביה"כ "בית יהודה", י-ם (MP3, 9MB).

שיעור ב', מתוך "מאורות הראיה", תשע"ב, 25 דקות, בית הכנסת "בית יהודה", י-ם (וידאו). אודיו (MP3, 9MB).

שיעור ג', מתוך הספר "מדבר שור", כ"ו באדר תשע"ז, 28 דקות, ביה"כ "בית יהודה", י-ם (MP3, 10MB).

שיעור ד', מתוך הספר "מציאות קטן", כ"ט באדר תשע"ח, 31 דקות, ביה"כ "בית יהודה", י-ם (MP3, 11MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשס"א, 58 דקות (MP3, 17MB, הועבר מקלטת).

שיעור ב', 24 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 12MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, א' באדר ב' תשע"ט, 24 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 9MB).

י"א באייר תשפ"א, 21 דקות, ביה"כ "בית יהודה", י-ם. אודיו (MP3, 8MB).