מכון מאיר, 46 דקות. אודיו (MP3, 16MB, הועבר מקלטת, חסר סוף ההקלטה).

מכון מאיר, י"ד בשבט תש"פ, 56 דקות. וידאו ואודיו.

י"ד בשבט תשע"ט, בית הרב קוק, י-ם, 13 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 5MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"ד בשבט תשע"ז. 31 דקות. אודיו (MP3, 11MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ג, 25 דקות (MP3, 9MB). להוריד את השיעור להאזנה.

להוריד את השיעור להאזנה, תשס"א, 57 דקות (הועבר מקלטת, 20MB, MP3).

שיעורים נפרדים, מכון מאיר, וידאו:

תשס"ח, 77 דקות.

תשס"ט, 66 דקות.

תשע"ד, 41 דקות.

תשע"ה, 78 דקות.

תשע"ו, 39 דקות.

מכון מאיר, י"ג בשבט תשס"ז, 56 דקות. לצפות בשיעור.

י"ב בשבט תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 21 דקות. אודיו (MP3, 5MB).