להוריד את השיעור להאזנה, ב' בניסן תשס"א, 16 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 6MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - דרשת שבת הגדול דרך ZOOM, מוצאי יום ה', ח' בניסן תש"פ, 48 דקות (וידאו).

שיעור ב' - שיחה עם חברי תנועת עזרא, ניסן תש"פ, 27 דקות (וידאו).

ז' בניסן תשע"ח, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 21 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 8MB).

לצפות בשיעור. אדר תשע"ח, מכון מאיר, 51 דקות.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', ל' במרחשוון תשע"ד, מכון מאיר, 4 דקות (וידאו).

שיחה ב' - רצון ה', שיעור כזית (שיחה על שני נושאים נפרדים), ניסן תשע"ח, 6 דקות (אודיו).

טכניון, א' בניסן תשנ"ג, 10 דקות. אודיו (4MB, MP3, הועבר מקלטת).

שיחות נפרדות (אודיו):

שיחה א', ניסן תשע"ה, 9 דקות.

שיחה ב', ניסן תשע"ז, 7 דקות.

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - על ההגדה של פסח, י"א בניסן תשנ"ד, 3 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).

שיעור ב' - השביעי של פסח, שירת הים, שמחה על מפלת אויבים, י"ח בניסן תשנ"ד, ערוץ-7, 4 דקות (MP3, 1MB).

שיעור ג', ניסן תשנ"ה, ערוץ-7, 4 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).

שיעור ד' - דרשה קצרה על יציאת מצרים ואורך השעבוד, תש"ס, טכניון, 3 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).

שיעור ה' - מכירת חמץ, י"א בניסן תשס"ט, 1 דק' (וידאו ואודיו).

שיעור ו' - דברי הרב בתירגול הקרבת קורבן פסח, י' בניסן תשע"ו, י-ם, 2 דקות (וידאו).

שיעור ז' - ברכת הרב לפסח תשע"ו, י"ב בניסן תשע"ו, בית הרב, 1 דק' (וידאו).

שיעור ח' - ארבעת הבנים, ניסן תשע"ט, ראיון עם הרב ב"רדיו חברתי", 10 דקות (MP3, 4MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, אדר תשע"ה. 18 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה (MP3, 7MB).

סדרת שיעורים בכולל "ארץ חמדה", ירושלים, תשע"ג.

שיעור 1, 68 דקות (MP3, 16MB).

שיעור 2, 24 דקות (MP3, 6MB).

שיעור 3, 49 דקות (MP3, 12MB).

ברית עולם - המרכז העולמי לבני נח. לצפות בשיעורים:

שיעור א' - חירות וחג הפסח, אדר א' תשע"ד, 5 דקות.

שיעור ב' - גלות, גאולה והמשמעות האוניברסלית של החג, אדר ב' תשע"ד, 5 דקות.

שיעור ג' - חירות, ההגדה של פסח, ניסן תשע"ד, 6 דקות.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', אב תשע"ו, 63 דקות, מכללת הרצוג (וידאו).

שיעור ב' - בצקם של אבותינו, כ"ח באדר תשע"ז, 51 דקות, מכון מאיר (וידאו ואודיו).

שיעור ג' - מצה וערב רב, ו' בניסן תש"פ, 54 דקות, שיעור ב-ZOOM (וידאו).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשנ"ד, טכניון, 27 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 10MB).

שיעור ב', 58 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).

שיעור ג', 53 דקות (MP3, 19MB).

שיעור ד', תשנ"ט, 125 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 44MB).

שיעור ה' - גאולת הדיבור הא-לוהי, תשס"א, 50 דקות (MP3, 15MB).

שיעור ו' - ההגדה למה, כ"ב באדר תשס"ו, 58 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ז', ד' בניסן תשס"ח, 52 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ח', תשס"ט, 90 דקות, מרכז מחניים (MP3, 33MB).

שיעור ט', ניסן תשע"א, 76 דקות, ראש יהודי (MP3, 27MB).

שיעור י' - הכל סובב סביב הפה, כ"ג באדר ב' תשע"א, 59 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור י"א, תשע"ב, 56 דקות (MP3, 20MB).

שיעור י"ב, כ"ד בטבת תשע"ג, 26 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור י"ג, כ"ז באדר תשע"ב. 55 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור י"ד, כ"ד בטבת תשע"ג, 26 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם. שיעורים נפרדים:

שיעור א', כ"ט באדר ב' תשע"ו, 28 דקות (MP3, 10MB).

שיעור ב', ד' בניסן תשע"ז, 30 דקות (MP3, 11MB).

שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר. ניסן תשע"ב, 27 דקות. לצפות בשיעור.

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", ב' בניסן באדר תש"ע, 28 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 131 דקות, מכון מאיר (MP3, 39MB, הועבר מקלטת).

שיעור ב', כ"ח באדר תשס"ז, 93 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ג', א' בניסן תשס"ח, 110 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ד', תש"ע, 77 דקות, מכון מאיר (MP3, 27MB).

שיעור ה', ב' בניסן תשע"ו, 70 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ו', כ"ז באדר תשע"ז, 84 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ז', אדר תשע"ח, 76 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ח', כ"ח באדר ב' תשע"ט, 97 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 27 דקות, טכניון (MP3, 10MB).

שיעור ב', 62 דקות (MP3, 22MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 60 דקות (MP3, 21MB, הועבר מקלטת).

שיעור ב', תשס"א, 58 דקות (MP3, 16MB, הועבר מקלטת).

שיעור ג', תשס"ג, 32 דקות (MP3, 12MB).

שיעור ד' - הוכחות בדרך הכואבת, ג' בניסן תש"ע, 56 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ה', ניסן תש"ע, 83 דקות, ראש יהודי (MP3, 19MB).

שיעור ו', תשע"ב, 53 דקות (19MB, MP3).

שיעור ז' - מכות הדם, הצפרדע, הכינים והערוב, אדר תשע"ה, 3 דקות (וידאו).

שיעור ח' - מכות הדבר, השחין והברד, אדר תשע"ה, 2 דקות (וידאו).

שיעור ט' - מכות הארבה והחושך, אדר תשע"ה, 1 דק' (וידאו).

שיעור י', כ"ח באדר תשע"ה, 68 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', י"ח בטבת תשס"ז, 2 דקות (וידאו).

שיעור ב' - החופש מהעבדות, כ"ב בטבת תשס"ח, 2 דקות (וידאו).

טכניון, ח' בניסן תשס"ד. קבצי MP3. להוריד את השיעורים להאזנה:

שיעור 1 (48 דקות, 17MB).

שיעור 2 (42 דקות, 15MB).

מכון מאיר, תשע"א, 26 דקות (MP3, 10MB). להוריד את השיעור להאזנה.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"א בניסן תשע"ז, 29 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 10MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו, 10 דקות (2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו, 7 דקות (2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו, 10 דקות (2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו, 10 דקות (2MB).

מתוך "מאמרי הראי"ה". ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"א, 20 דקות. לצפות בשיעור.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', כ"ב באדר ב' תשע"ו, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 21 דקות (MP3, 8MB).

שיעור ב', ז' בניסן תשע"ו, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 24 דקות (MP3, 9MB).