ז' בשבט תשפ"ג, סניף תורהנוער, גבעת שמואל, 72 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 26MB).

שו"ת במסגרת מיזם של ארגוני צל"ש ואמונתך, כ"ח בשבט תשפ"ב, 33 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 12MB).

שו"ת במסגרת מיזם של ארגוני צל"ש ואמונתך, אב תשפ"א, 47 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 17MB).

כ"ד באדר תש"פ, 10 דקות. אודיו (MP3, 4MB).

ו' באדר תשע"ח, 57 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 20MB).

מרכז מחניים, תשס"ט. אודיו (MP3):

חלק 1 (35MB, 96 דקות),

חלק 2 (33MB, 91 דקות).

חלק 3 (28MB, 76 דקות).

חיפה, כ"ז בתשרי תשס"ח, 44 דקות. אודיו (MP3, 8MB).

כ"ו במרחשוון תשפ"ג, ישיבת בית אל, 112 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 39MB).