להוריד את השיעור להאזנה, תשס"א, 63 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 22MB).

הראי"ה קוק על ציצית.
שיעורים נפרדים נוספים:
שיעור א', תשס"א, 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB). הקלטה אחרת של אותו שיעור. סיכום השיעור.

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)