א׳ באב תשע״ג, מכון מאיר, 56 דקות. וידאו ואודיו. מתוך סדרת שיעורים על אגדות פרק חלק.

טבת תשפ"ג, ערוץ טוב, 10 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 4MB).

א' באב תשע"ג, מכון מאיר, 2 דקות. וידאו, מתוך שיעור על פרק חלק.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשע"ו, 2 דקות (1MB). מתוך קורס על יסודות האמונה.

שיעור ב' - על ט"ו בשבט, י"ד בשבט תש"פ, מכון מאיר, 56 דקות (וידאו ואודיו).

מכון אורה, תש"פ, 45 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 16MB).

ניסן תשע"ט, 79 דקות. אודיו (MP3, 28MB).

י׳ באדר א׳ תשע״ד, מכון מאיר, 3 דקות. וידאו, מתוך שיעור.

אודיו, י' באלול תשס"ג, 53 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

עטרת כהנים, ט"ז בניסן תשנ"ב. 62 דקות. אודיו (הועבר מקלטת, MP3, 22MB).

תשס"ג. אודיו, 52 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

48 דקות. אודיו (הועבר מקלטת, MP3, 17MB).

תשס"ד. אודיו, 57 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעורים נפרדים:

משיח בן יוסף בתורתו של הרב יהודא ליאון אשכנזי (מניטו).

שיעור א', תש"ס, 60 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 22MB).

שיעור ב', תשס"ט, 95 דקות, מרכז מחניים (MP3, 34MB).

שיעור ג', תשע"א, 57 דקות. שיעור במפגש עם תנועת חזון (וידאו). אודיו (MP3, 20MB).

שיעור ד', תשרי תשע"ט, 8 דקות (אודיו).

שיעורים נפרדים:

שיעור בתשס"ד, 57 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעורים במכון אורה, תשע"ח (וידאו ואודיו).

שיעורים בביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט תשע"ט, ביה"כ "בית יהודה", י-ם (אודיו).

שיעור במכון אורה, תש"פ, ג' בשבט תש"פ, 49 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 17MB).

טכניון, 22 דקות. אודיו (MP3, 8MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', הושענא רבה תשנ"ה, 83 דקות, (MP3, 30MB).

שיעור ב', תש"ס, 62 דקות, (MP3, 22MB).

שיעור ג', כ"ט בשבט תשע"ב, 53 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ד', הושענא רבה תשע"ג, 59 דקות, (MP3, 22MB).

שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר. תמוז תשע"א, 12 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 4MB).

דיון בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר בערוץ אורות. אייר תשע"א, 11 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 4MB).

מרכז מחניים, תשס"ט. 83 דקות. אודיו (MP3, 30MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשס"א, 58 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).

שיעור ב', תשס"א, 56 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ח' באב תשע"ט. 34 דקות. אודיו (MP3, 8MB).

מתוך המאמר "אחרית כבראשית" בקובץ "שיבת ציון. שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשע"ט, מכון אורה, 42 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 15MB).

שיעור ב' - מאמר הנצי"ב, משמעות המושגים גאולה, עצמאות, מלכות, א' באייר תשע"ט, מכון מאיר, 34 דקות (וידאו ואודיו).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשס"ג, 60 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).

שיעור ב' - הרב עובדיה יוסף על חובת העליה לא"י, תשע"ד, 30 דקות, ביה"כ "בית יהודה", י-ם (MP3, 11MB).

שיעור ג' - עליה לארץ ויישוב הארץ במצבי ירידה, ט"ז בסיון תשע"ח, מתוך שיעור במכון מאיר, 2 דקות (וידאו).

שיעור ד' - עלייה, זה קריטי?, אב תש"פ, 7 דקות (אודיו).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם.

שיעור א', כ"ט בתמוז תשפ"א, 25 דקות (MP3, 6MB).

שיעור ב', ז' באב תשפ"א, 34 דקות (MP3, 12MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשס"ג, 61 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 22MB).

שיעור ב', תשע"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 22 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 8MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 64 דקות (MP3, 22MB).

שיעור ב', תשנ"ט, 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ג', א' באב תש"ע, 50 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ד' - תשע"ב, מכון מאיר (אודיו ווידאו):
חלק 1, ד' בכסלו תשע"ב, 47 דקות.
חלק 2, י"א בכסלו תשע"ב, 56 דקות.

שיעור ה', תשע"ט, מכון אורה, 2 חלקים: 49 ו-40 דקות (וידאו). אודיו (MP3): חלק 1 (17MB), חלק 2 (14MB).

שיעור ו', י"ט בניסן תשפ"ג, צעדה לאביתר, 22 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 8MB).

להוריד את השיעור להאזנה (MP3):

חלק א (36 דקות, 13MB),

חלק ב (51 דקות, 18MB).

ל' בניסן תשפ"ג, בהי"כ "בית יהודה", י-ם, 13 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 3MB).

ג' במרחשוון תשפ"ג, בהי"כ "בית יהודה", י-ם, 20 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 5MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תש"ס, 60 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).

שיעור ב' , הושענא רבה תשס"ב, 103 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 37MB).

שיעורים נפרדים, ביה"כ "בית יהודה", י-ם. קבצי MP3.

שיעור א', תשע"ט:
חלק א', 10 דקות (2MB).
חלק ב', 7 דקות (1MB).

שיעור ב', כ"ז בניסן תשפ"א, 25 דקות (6MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

מכון אורה, ט' בסיון תשע"ו, 26 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 9MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם. כ' באייר תשע"ו, 26 דקות. אודיו (MP3, 9MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', אלול תשס"ח, 79 דקות (MP3, 14MB).

שיעור ב', אב תשע"ז, כנס נחלים, 52 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 18MB).

שיעור ג', תשע"ז, כולל ישורון, 43 דקות (MP3, 6MB).

שיעור ד', תשע"ט, כולל ישורון, 38 דקות (MP3, 14MB).

אלול תשע"ט, בית הרב קוק, 1 דק'. וידאו, אודיו (MP3, 1MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', מרחשוון תשע"ה, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 28 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 10MB).

שיעור ב', אייר תשע"ח, בית שלום יוחאי, י-ם, 34 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 7MB).