הריגת יחיד לשם הצלת רבים

ז' בניסן תשס"ז

שאלה:

יש בעיה מוסרית ידועה למדי שארצה לדעת מה דעת התורה בנושא: ישנו קרון הנוסע במהירות ללא שליטה ואם ימשיך יהרוג 5 אנשים. יש לך אפשרות להסיט את פסי הרכבת כך שהקרון יהרוג רק בן אדם אחד. האם יש/מותר לעשות זאת?


תשובה:

בעקבות פינוי ההריסות בבנין שקרס בצור במלחמת שלום הגליל, נפתח על כך דיון בין הפוסקים באחד הכרכים של קובץ "תחומין".