פתיחת ספר לצורך גילוי העתיד

כ"ב באדר תשס"ז

שאלה:

רציתי לשאול את הרב לגבי שני מינהגים של חסידות חב"ד:

1. לגבי מנהגם של חלק מן החסידים שכאשר יש להם שאלה הם פותחים בצורה אקראית את כתביו כדי לקבל תשובה: האם אין זה ניחוש ע"פ הרמב"ם בהלכות עבודה זרה פרק יא' כלכה ד' "וכן המשים לעצמו סימנים וכו'"?

2. בהרבה מקומות החסידים משבחים את הרב מלובביץ' זצ"ל כך שניתן לחשוב שהם עובדים לו, נתקלתי בחסיד חב"ד שאמר לחברו "שתזכה לעשות נחת רוח לרב" האם אין במנהגים מעין אלו צד של עבודה זרה?


תשובה:

1. פתיחת ספר לדעת את הנעלם היא דבר מקובל בעם ישראל.

2. כל אמירה ביחס לרבי זצ"ל צריכה להיבדק לגופו של ענין. עשיית נחת רוח לנשמת נפטר אינה אסורה.