עצת ושתי והמן נגד בניין בית המקדש

י"ד באדר תשס"ז

שאלה:

במדרש אסתר פעם אחת נאמר שושתי יעצה לאחשורוש לבטל בנין בית מקדש (מה שאבותי החריבו אתה מבקש לבנות) ולאח"כ כתוב שהמן יעץ זאת. יש פה סתירה או שהיו בקשר?

תשובה:

אחרי שהרג את ושתי סבר שאין לקיים את בקשתה, וחזר המן ושוב קלקל.