מהות השותפות האנושית בתורה שבע"פ

ט' באדר תשס"ז

שאלה:

שאלתי מתייחסת למאמרו של הרב "התורה והמצווה". הרב כותב שהלוחות השניים הם יסוד תורה שבע"פ ושבעשייתם קיימת שותפות בין משה לקב"ה, בניגוד ללוחות הראשונים. רציתי לדעת מה משמעות שותפות זו, לאור דברי הרב שהתורה שבע"פ נמסרה באופן ישיר למשה, בדיוק כמו שנמסרה לו התורה שבכתב, היכן מתבטאת כאן השותפות?

תשובה:

נמסרה למשה היכולת לעסוק בתושבע"פ, שכוללת את השותפות בין הבורא לנברא.