"קרבה אל נפשי גאלה"

ט' באדר תשס"ז

שאלה:

באחד משיעוריך אתה אומר כי המושג גאולה שייך לגוף, ולא לנפש, והמושג גאולה לנפש נמצא אצל הנוצרים. לפי זה, איך מתפרש המשפט ב"לכה דודי": "קרבה אל נפשי גאלה"?

תשובה:

נפשי הוא כינוי לספירת המלכות שהיא שורש המדינה העברית.