מימד רוחני

ט' באדר תשס"ז, י"ג באלול תש"עשאלה 1:

איך אני יודע שיש מימד רוחני? למה זה לא נכון לומר שהאדם מדבר מכיוון ששכלו גדול יותר וזהו? איך מבינים שיש המימד הרוחני? בכלל איך יתכן שיש אנשים יותר רוחניים ואנשים רציונלים ויבשים? הרי רוחניות יש בכל אדם?

תשובה 1:

האם תוכל לתת לי מאתים גרם של אהבה בבקשה? האם להיות מישהו זהה עם להיות משהו?שאלה 2:

איך ניתן להגדיר את המונח "רוחני"?

תשובה 2:

מה שאינו מושג בחושים.