הרב אורי שרקי

הרב דוד כהן ("הנזיר") על הרמח"ל

מתוך הספר "קול הנבואה"

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ט באב תשפ"בוידאו