האם דור המדבר הניחו תפילין?

כ"ח בשבט תשס"ז

שאלה:

האם דור המדבר הניחו תפילין כמו שלנו, הרי הפרשיות של התפילין ניתנו רק בספר דברים?

תשובה:

לא הניחו. ועיין ב"תורה שלימה" על פרשת תפילין בפרשת בוא בנספח.

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)