שיעורים נפרדים:
שיעור א' - משפט עברי זה פרמיטיבי?, שבט תשס"ז, 2 דקות (וידאו ואודיו).
שיעור ב' - תורה זה לא רק חוקים, ב' בשבט תשס"ח, 2 דקות (וידאו ואודיו).
שיעור ג' - התורה והמצווה, אדר תשע"ה, 2 דקות (וידאו).
שיעור ד' - "לא תבשל גדי בחלב אמו", אדר תשע"ה, 2 דקות (וידאו).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)