כיסוי ראש - כללי

כ"ג בשבט תשס"ז

שאלה:

מה דעתו של כבוד הרב בנושא כיסוי ראש לנשים?

1. האם נשים נשואות מחויבות לכסות את כל שער ראשן?

2. האם רק בזמן תפילה?

3. האם אישה יכולה ללכת ללא כיסוי ראש ליד ילדיה, הוריה וכו'?

תשובה:

ניתן לגלות פחות מטפח, שהוא רוחב שתי אצבעות מקדימה או מאחור. יש מקילים בצמה קלועה. בודאי שיש להקפיד יותר בזמן התפילה. ליד ילדיה והוריה, מותר.