הגר"א ולימודי פילוסופיה

כ"ג בשבט תשס"ז

שאלה:

הגר"א כותב באבן שלמה פרק יא סימן ד שבזכות ההתרחקות מלימודי פילוסופיות אלוהיות לימודיות וטבעיות יזכו לעתיד לבוא לאור ה'. איך זה מסתדר עם מה שהגר"א אמר שלמי שיחסר יד אחת בחכמות חציונות כנגד זה יחסר לו הרבה ידות בחכמת התורה?

תשובה:

יש מחלוקת בין תלמידי הגר"א אם דברים אלה נכתבו באמת על ידי הגר"א. למשל לרצי"ה קוק היתה מסורת איש מפי איש שלא הגר"א כתב זאת. אך גם בלי זה, יש להבחין בין חכמות לבין הפילוסופיה. ועוד, גם לפי פשוטם של דברים, לא אמר הגר"א שלא ללמוד פילוסופיה, אלא שלא לבנות את היראת שמים על פיה.