פרשת ציצית ויציאת מצרים

כ"ג בשבט תשס"ז

שאלה:

נתנו לי עבודה מבית הספר לעשות, עבודת חקר על הציצית, ונתנו לנו בין השאלות גם את השאלה: "מדוע נסמכה פרשת ציצית ליציאת מצרים?". חפשתי באינטרנט בהמון המון אתרים ולא מצאתי, חיפשתי ברש"י ד"ה "אני ה' אלוקיכם" והיה כתוב "דבר אחר, למה נאמר ביציאת מצרים, אני הוא שהבחנתי במצרים, בין טיפה של בכור, לשאינה של בכור, אני הוא עתיד להבחין ולהיפרע מן התולה קלא אילן בבגדו ואומר תכלת הוא". ניסיתי להבין את הרש"י ולא הבנתי.

תשובה:

"קלא אילן" היא תכלת מזוייפת, מן הצומח, במחיר זול. ניתן לרמות ולמכור קלא אילן במחיר יקר כאילו הוא תכלת. אבל הקב"ה מבחין בכך, כדרך שהבחין במצרים בין בכור אמיתי לבכור מזוייף, כגון מי שנולד אחרי נפל או אחרי בן שהוסתר קיומו, או מי שהיה בכור אמיתי וחשבו שהוא שני. לכן עתיד הוא להיפרע ממי שמרמה בקלא אילן.