ספירת ימי נידה

כ"ג בשבט תשס"ז

שאלה:

ספירת ימי חמש נידה (ראית דם) מתחילים לספור מיום ראיה או יום אחרי?

תשובה:

מהראיה.