איך לא לטעות בעולם הזה?

י"ח בשבט תשס"ז

שאלה:

איך אדם יכול למצוא את מקומו בעולם כיום עם שפע עצום כל כך בכל דבר, בעיקר ברוחניות? הבנתי שהאדם צריך למצוא את הרצון שלו כדי שיוכל לכבוש אותו ולהשיג אותו - אדם בלי רצונות משול למת. איך אפשר לממש את חופש הבחירה בעולם ובכל זאת לא לטעות (אם יש דבר כזה בכלל טעות אצלו או שמא מדובר בהתנסות)?

תשובה:

העולם הזה הוא עולם הטעויות, ועל מנת כן באנו אליו. ככל שהאדם טהור יותר במידותיו ובמעשיו, כך הסיכוי שלו לטעות קטן יותר.