היהדות היא לאומיות לפני שהיא דת

שיחה בין הרב אורי שרק לבין ד"ר גדי טאוב

טבת תשפ"אהקלטת וידאו