שירה ואמונה, הביחד או לחוד

שיחה בין הרב אורי שרקי לבין המשורר והסופר יונתן ברג

קפה דעת, כסלו תשפ"אהקלטת וידאו