הרב אורי שרקי

מבט מקיף וסוקר על התלמוד הירושלמי

אלול תש"פהקלטת וידאו