הרב אורי שרקי

אהבת דוד ויהונתן

מתוך שיעור ב"עולת הראיה" לראי"ה קוק

מכון מאיר, י"א באייר תשע"טהקלטת וידאו