היינריך היינה

ד' בשבט תשס"ז

שאלה:

רציתי לשאול מה היחס לאדם כמו היינריך היינה? האם הוא כופר משומד, שהרי הוא התנצר, או שמא איש הגות שאומרים עליו שהוא לא התכחש באמת ליהדותו והוא התנצר כדי להתקבל לחברה הגרמנית ולא בלב שלם?

תשובה:

היינה חזר אל היהדות בסוף ימיו.