דברי הרב אורי שרקי על משפט רוצח בנו, שלום-יוחאי הי"ד

כ"ב בשבט תשע"ו, ערוץ 20הקלטת וידאו