מהו האפיון העצמי של המסורת הנבואית?

כ"ו בטבת תשס"ז

שאלה:

מהו האפיון העצמי של המסורת הנבואית?
מה משמעותו לנו בעידן פוסט נבואי שבו אין אפשרות להבין את תופעת הנבואה?
האם האבחנה בין תוכן חיצוני לצורה העצמית קשורה באבחנה בין חכמה לרצון, על בסיס האמירה שהנבואה היא גילוי רצון? ומה בין חכמה לרצון?

תשובה:

האפיון העצמי של המסורת הנבואית הוא שקיימת התפרצות של הטרנצנדנטי בתוך הקוסמוס, הנקלטת בשמיעה הנבואית של האומה הישראלית.