הרב אורי שרקי

יום העצמאות ותקופת העומר

ג' באייר תש"פהקלטת וידאו (חסרה תחילת ההקלטה)