הרב אורי שרקי

מגיפת קורונה ובידוד

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, אדר תש"פהקלטת וידאו