הרב אורי שרקי

איך להכניס משמעות לכל פרט בחיים?

אדר תש"פהקלטת וידאו